Защо такъв образ?

Това е явление, което съществува много отдавна, но в последните години човещината и уютът започнаха все по-осезателно да губят в битката с показността и техницизма.
13.12.2010
Автор и снимки: арх. Йордан Стефанов
6
покривът, еркери, възрожденска, архитектура, строителни традиции
Защо такъв образ?
Източник: снимки: арх. Йордан Стефанов

 

„Проектантско бюро Стефанов” ООД

тел: 02 8 739 387,  GSM: 0888 936493, 0898 607185

dbs@ sdbbg.eu, www.sdbbg.eu

 

Образът на съвременните сгради е понятие, което трудно може да бъде дефинирано еднозначно и коректно. Свидетели сме на широк диапазон от естетически похвати, голяма част от които демонстрират високи технологии и икономически възможности. Лъскави ламарини, псевдокласически форми, метални конструкции, боядисани в предизвикателни ярки цветове, стъкло, камък, бетон и какви ли не още материали си дават среща в произведенията на съвременната архитектура. И всичко това е облечено в гръмки теории, правила и канони. Човек има чувството, че архитектурата вече не е обърната към неговите потребности, а служи за удовлетворяване на ексцентричността на възложителите, проектантите и технологиите. Това е явление, което съществува много отдавна, но в последните години човещината и уютът започнаха все по-осезателно да губят в битката с показността и техницизма.

У нас ставаме свидетели на подобни явления, макар и в по-малък мащаб и в по-опростенчески форми. Технологичните ни възможности  все още не са на необходимата висота и това довежда понякога до несполучливи резултати. Това е видно от много примери от последните 20 години, пък и от по-рано. Разбира се, всеки архитект е в правото си да избере какъв да бъде изразът на неговото произведение. Нашият подход към решаване на екстериора на индивидуалните жилищни сгради е основан на внушенията, които прави архитектурното ни наследство от ХVIII и XIX век. Става дума за архитектурния образ на редица сгради от времето на Възраждането в Ковачевица, Жеравна, Копривщица, Трявна и други възрожденски селища. Какво откриваме в тях?

- Верен човешки мащаб;

- Хармонично срастване с околната среда;

- Честно отношение към използваните естествени материали – дърво, камък и  мазилка;

- Вярно отчитане на климатичните географски фактори на средата;

- Правилно „четене” на терена и точно адаптиране на сградата към него;

- Трактовка на покрива не само като утилитарно съоръжение, а наистина и  като пета фасада на сградата.

Просъществували векове по нашите земи, тези устойчиви строителни традиции формират един стил на еднофамилната сграда, който има право на съществуване и днес. Четирискатният покрив дава възможност за бързо и безпроблемно евакуиране на водите от него. Голямата стряха пази фасадата от намокряне, мръзнене и последващото й разрушаване. Същевременно предотвратява прегряването на сградата през лятото и не пречи на слънцето през зимата да навлиза през прозорците. Еркерите „развързват” ръцете ни на втория етаж и дават възможност да получим по-правилни очертания на стаите и да формираме по наше желание облика на сградата. Комбинацията от каменна облицовка или друг „тежък” материал в цокълния етаж и светлите, „леки” мазилки на етажа дават възможност за естетично и тектонично изграждане на фасадите.

Аз не искам да звуча като войнстващ апологет на образа на къщите, родеещ се с възрожденската ни архитектура. Естествено, в днешно време трябва да се отчита влиянието на новите материали – бетон, пластмаси, полимерни мазилки и други, и изискванията към функционалната схема на съвременната къща. Когато правим еркери от стоманобетон, не е нужно те да бъдат подпирани с подкоси от дърво. Ние даваме възможност бетонът да се изяви със своите по-високи статически и експлоатационни възможности. Когато се проектират дървени покриви, трябва да се познават възможностите на материала, а също така и новите покрития и детайлите, свързани с тях.

В заключение бих искал да кажа, че в съвременната визия на къщите има място и за стила, подсказан ни от старите майстори, естествено, пречупен през възможностите на ХХI  век, защото той е още един начин да изразим своята национална идентичност.

 

Автор: Автор и снимки: арх. Йордан Стефанов
Закони Нормативна база Коментари