Защо живият плет все е на мода?

Създаването и поддържането на живия плет е много стар и важен структурен елемент в оформянето на градини, паркове и дворци.
15.08.2014
Светлана ЖЕЛЕВА
986
жив плет, градински плет, ниски храсти, двор, градина
Този жив плет е добре поддържан и създава настроение.
Източник: Интернет

Създаването и поддържането на живия плет е много стар и важен структурен елемент в оформянето на градини, паркове и дворци . Живият плет се споменава още от египтяните и в Античността, особено присъствие има  в бароковия стил, както  и при английските  и френски паркове. Много от шедьоврите били първоначално ловни хижи и резиденции.

Би било погрешно да се мисли, че живият плет се използва само за очертаване на граници, той има естетическо въздействие и художествена цел. По начина, по който се оформяли градините към импозантните дворци, можело много да се научи за философското разбиране и темперамента на собственика. Така напр. френския стил на оформяне на градините - напр. във Версай  те излъчват лекота, фриволност, геометричност и … простота, и в същото време внушават идеята за кралския абсолютизъм.  Английските  пейзажни  градини наподобяват естествения ландшафт. В наши дни живият плет също се радва на особена почит.

Има три основни форми на оформяне (ако се разгледат напречно) – правоъгълно, трапецовидно и овално (яйцевидно).

 • Правоъгълното често се среща, защото е най-лесно за изпълнение. Единственият му недостатък е, че  на живият плет му окапват по-лесно листата, тъй като най- ниските храсти буквално са гладни за светлина.
 • При другите две форми на оформяване  ниските храсти се огряват добре, а и плетът става по-гъст. В Европа за вечнозеления градински плет се използват тис, чимшир, туя и др. Една по-стара форма на оформяне на живия плет са достъпните лабиринти, които в немскоговорящите страни се наричат Irrgarten.


Специалистите разглеждат плета и според неговата структура. Той бива съответно  нисък, висок и дървесен.

 • Ниският плет се състои от храсти, които достигат височина от 2 до 3 метра.
 • При високия  централната част достига до 5 метра, а периферната – от по-ниски храсти, които обграждат центъра от две  страни.  
 • Дървесният е комбинация от двата вида като в центъра се поставят  различни видове дървета – напр. дъб, върба, eлша, калина, а в ниското – бъз, глог, трънка и др. Преходът към по-ниската част може да бъде направен и с дива роза, шипка, къпина.


Как да се направи екологичен жив плет?

Живият плет се състои от състои от три части, които се редуват – периферия (най-външна и най-ниска), втора -  по-висока, и трета -  същинска, дървесна. Отново  следват по-ниски храсти и се завършва с треви. Опитните градинари препоръчват за най- ниската част още  момина сълза, змийско грозде (змийска хурка), лилия, ралица и дори анемония (съсънка).

Оставяйте поне 4 м. разстояние от живия плет до края на терена, така че той да не стъпва в директен контакт с биоцидни препарати и пестициди, ако съседите ги използват в своите земи.  

Живият плет действа предпазващо от любопитни погледи, а също и звукоизолиращо, действа подхранващо на почвата и има екоефект върху околната среда. Сред най-често срещаните грешки при поддържката е да се отстранява мъртво дърво. 

Как се поддържа ?

 • В първата година след засаждането  на плета е важно той да се поддържа влажен, особено в сухите периоди.
 • Грижете се за него през равни интервали от време цялата година.
 • Оформянето отстрани и коситбата на по-ниските храсти в периферията се правят веднъж годишно или на всеки 2 г. Тези мерки се налагат, за да могат близките до плета  терени да се използват.
 • Подрязването на крайчетата на плета ограничава растежа му на широчина и височина. Целият плет се сгъстява. Подрязването се извършва със специални резачки  и се прави така, че плетът става по-тесен в посока към върха. Повърхността на плета не трябва да е  остра. Така ниските храсти се огряват по-добре и листопада във вътрешността на плета се предотвратява. Следващото подрязване трябва да е 5-10 см. по-навън. 
 • Не режете живия плет два пъти на едно и също място.  Ниските храсти е достатъчно да се косят на всеки 2 г. След като всичко е окосено, не вдигайте купчините веднага, защото могат да се разпространят семена или да плъзнат малки животинки – паяци, гущерчета и др.
 • След 5-7 г. във вътрешността на плета настъпват промени и отвътре навън започват да му окапват листата.
 • Когато се облагородява теренът, може в почвата да има по-малки или по-големи камъни. Съчетанието камъни и жив плет се използва не само за очертаване границите на собствения терен. То е преграда за нахлуване на диви животни, когато мястото е нива, градина, полянка, а също и действа спиращо срещу неканени гости. За направата на плета се използват още лешник, глог, къпини, габър , зърнастец и др.
+6
Автор: Светлана ЖЕЛЕВА

Още по темата

Още от автора
Закони Нормативна база Коментари