Защо да отопляваме с дървени пелети?

Те могат да бъдат произведени като странични продукти на обработката на дърво за други цели.
14.12.2015
Светлана ЖЕЛЕВА
12
пелети, отопление с пелети, камини на пелети, отопление
Камините с пелети превръщат в топлина повече от 90% от енергията, която се съдържа в тях
Източник: http://ru.nencom.com/

Топлина, която е устойчива
Дървените пелети имат едно решаващо преимущество: суровината, от която те се произвеждат е устойчива, т.е. гората пак ще израсте. Австрия е една от  най-богатите на гори страни в Европа. Страната се слави и с това, че много разумно управлява добива на дървесина от десетилетия. И затова при разумно стопанисване на горите може да се направи така, че запасите от дървесина да нараснат, т.е. хем гората се увеличава, хем позволената сеч. И това може да се постигне напук на увеличеното търсене на дървения материал за строеж, за производство на хартия и като носител на топлина, посочва специализираният сайт www.propellets.at .
Сигурност в бъдещето
Инвестицията в едно ново отоплително съоръжение е скъпа и трябва да има смисъл в дългосрочен план. Скоковете в цените и рискове, които не могат да бъдат пресметнати характеризират снабдяването с нефт и газ. Много по-сигурно в  сравнение с тях е снабдяването с дървесина от местната гора. Пелетите могат да бъдат произведени като странични продукти на обработката на дърво за други цели.
Икономически ползи
Това са значителни предимства в сравнение с газта и нефта, и можете да си спестите половината от разходите за отопление. Един важен фактор за допълнителни икономически ползи са високоотоплителните уреди, които специално за пелетите са били развити. Пелетните котли, както и камини с пелети могат повече от 90% от енергията, която се съдържа в тази горивна суровина да я превърнат в топлина. Също така говорим и за
Удобство 
Централното отопление с пелети
ни очарова с голям комфорт и чистота. Суровината се доставя с танкер и автоматично се слага в отоплителния котел. Запалване, управление, почистване на пепел и почистване на котела са съвършено автоматично. Единственото, което трябва да направи екипът по поддръжката е от 1 до 2 пъти да изпразни пепелната кутия в рамките на целия отоплителен сезон.
Също и камините на пелети имат голям комфорт спрямо конвенционалните камини. Напълнени веднъж с пелети те осигуряват равномерно топлина в следващите 2-3 дни и този процес става автоматично. През седмица-две трябва да се отстранява пепелта. Технически „глезотии” като включването и изключването, наблюдаването на пелетното отопление, както и наблюдаването на камината със смартфон допринася допълнително за комфорта.
Щадящо околната среда
Живите растения поемат  въглероден диоксид от въздуха, използвайки го за процеса фотосинтеза. Трябва да кажем, че същото количество въглероден диоксид, което растението е поело се отделя в атмосферата при изгарянето на дървото, т.е. прираст на въглероден диоксид - нула. Това преимущество важи за всички горивни суровини на дървена основа. Ако някой съобрази и пресметне нуждата и използването на изкопапаема енергия за производството и транспорта на пелетите, така или иначе установява едно намаляване на въглероден диоксид от над 95% спрямо употребата на отопление с отработено масло. И това е доказано с проучване, при което е било изчислено каква е нуждата от друг тип енергия, за да се стигне до тяхното производство.
Суха суровина, електронно управление, извънредно ниски емисии на замърсяване са само някои от предимствата за едно оптимално и много чисто изгаряне. Т.е. един котел за централно пелетно отопление излъчва за една голяма еднофамилна къща годишно по-малко от 1 кг. пепел под формата на фин прах.
Домашна икономика
Използването на дървените пелети не ни дава само преимущества за околната среда и възможност на клиентите да спестят пари, но са и един сигурен пазар за родните предприятия, които доставят суровината, които произвеждат отоплителните уреди, или за хората, занимаващи се с инсталация и поддръжка. Ето например една кратка статистика: Използването на дървени горива в Австрия е гарантирало 14 200 работни места и се е погрижило за един оборот от 1.4 млрд.евро.

Автор: Светлана ЖЕЛЕВА
Закони Нормативна база Коментари