защита от пожар

Синхрон-С завърши проект за противопожарна защита в Българска банка за развитие.

Синхрон-С предлага ново решение за пожарогасене на високи сгради.

Системи за мълниезащита

14.03.2013
инж. Полина Петкова
1084

Една голяма буря може да произведе над сто светкавици за минута, а дори и един скромен буреносен облак може да генерира енергията на малка атомна електроцентрала (няколко стотин мегавата).

Закони Нормативна база Коментари