Защита от пожар на ценно имущество и оборудване от СИНХРОН-С

Традиционните спринклерни системи се използват предимно за защита на конструкцията на сградата и нейните обитатели, докато новите технологии предпазват също така съдържанието и непрекъснатостта на оперативните процеси вътре в сградата.
14.02.2020
Синхрон-С
670
Синхрон-С, спринклерни системи, пожарогасителни системи
Източник: Синхрон-С ООД, www.synchron-s.com

Технологиите за противопожарна защита на сгради със специален риск се различават от конвенционалната спринклерна технология по това, че оставят минималните щети след потушаване на пожара. Тези иновативни решения използват специални гасителни агенти, които бързо потушават пожара чрез поглъщане на топлината или отнемане на кислорода от огнището на пожара, като същевременно не причиняват големи загуби на материални активи или спиране на работния процес.

Традиционните спринклерни системи се използват предимно за защита на конструкцията на сградата и нейните обитатели, докато новите технологии предпазват също така съдържанието и непрекъснатостта на оперативните процеси вътре в сградата. В това се изразяват предимствата на специалните пожарогасителни системи с чисти газови агенти, водна мъгла, прах или пяна. Те работят бързо, ефективно, без никакво или с минимално количество вода, екологично чисти са и безопасни за хората.

СИНХРОН-С проектира, изгражда и поддържа специални противопожарни системи с много широк обхват на приложение - от съоръжения за производство на електроенергия и центрове за данни до галерии и музеи с ценно историческо имущество. Внедряваните системи са предназначени за бързо и напълно погасяване на евентуален пожар и могат да бъдат инсталирани в цяла сграда, зона, помещение или дори за конкретно оборудване.
 

Автор: Синхрон-С
Закони Нормативна база Коментари