Залепване на стъклопакети в РVС профилни системи

Един познат от миналото метод за остъкляване – залепването към прозоречната рамка, се дискутира доста оживено напоследък и му се придава голяма актуалност при производството на РVС дограма.
08.07.2010
VEKA
69
остъкляване, стъклопакети, производител, доставчик на профили, дограма
Залепване на стъклопакети в РVС профилни системи
Източник: VEKA

Един познат от миналото метод за остъкляване – залепването към прозоречната рамка, се дискутира доста оживено напоследък и му се придава голяма актуалност при производството на РVС дограма.  Описанието на този метод привлича с намалени разходи, с изтъкването на допълнителни предимства пред клиента и придаването на по-привлекателен образ на самия бранш.
Сравнявайки приложението на метода в миналото, сега са налице някои промени. Най-същественото е различният материал на рамките: в миналото дърво - днес РVС, преди единично стъкло, сега стъклопакети със съответната система на заливане по канта.  За да се гарантира дълтотрайност при функционалността на дограмата, определящо е да има пълна съвместимост между отделните ґ елементи. Наред с това е наложително залепващите и уплътняващите материали да изпълняват фунцията си десетилетия наред.
Тук ще осветлим накратко следните въпроси:
•    Защо се залепва?
•    Как се залепва?
•    С какво се залепва?
Защо се залепва?
При залепване на стъклопакета свойствената му твърдост и неподатливост се пренася върху рамката. Рамката и стъклото действат като едно цяло, от което системата става по-стабилна в сравнение с нормалните прозоречни системи. В зависимост от големината на прозорците и начина им на производство отчасти може да се избегне поставянето на армировка в крилото.
Освен това се постигат по-добри показатели като топлоизолация и шумозащита, а връзката между стъклото и профила осигурява по-добра противовзломна защита.
Икономията на суровини поради по-тънки профили  (по-малко РVС) и неизползването на стоманена армировка (отчасти) биха могли да намалят разходите. Повишаването на производителността вследствие на автоматизацията на процеса и избягването на определени работни операции имат положително влияние върху обема на производството.
Как се залепва?
При нормални крила  залепването може да се извърши по страничния фалц на крилото в областта на уплътняване. Лепилото се нанася срещу стъклопакета под уплътнителя.
При специални крила, конципирани специално за залепване, то може да се извърши под ръба на стъклопакета. Пространството между ръба на стъклопакета и основата на крилото се запълва със залепваща маса.
С какво се залепва, респективно каква техника на залепване се прилага?
Известни са следните техники на лепене:
•    На полиуретанова основа
•    На силиконова основа
•    На акрилатна основа
За тези техники на лепене се гарантират 25 години живот. При гаранционен фактор 2 (дава се от производителите на лепила) може да се очакват 50 години трайност.
Как се процедира?
Първо се определя къде и с какво се лепи. Лепилото трябва да е съвместимо едновременно със стъклото,  материала за заливане на стъклопакета по кантовете му и с профила (фалца на крилото). Доставчици на лепило за тази технология в момента са  Sika  и  Dow Corning. Необходимите машини и оборудване се предлагат от специалзираните производители в разнообразни модификации и с различна производителност.
Инвестициите за машини и съоръжения на база актуални предложения имат следното измерение:
•    За малки серии до 150 единици на ден или за специални конструкции са необходими 40 000 до 70 000 евро.
•    За серийно производство от 350-400 единици на ден е необходима инвестиция от 350 000 до 400 000 евро. Тази сума може да нарасне със 100 000 евро за оптимизиране и разширяване на производството, при което се постигат работни тактове от 60 секунди (поставяне и залепване на стъклопакета).
Начин на процедиране при използването на някоя от технологиите  за лепене:
1.     Информационен разговор с всички участници в процеса:
•    производител на дограма
•    доставчик на лепило
•    доставчик на стъклопакети
•    доставчик на профили
•    доставчик на машинно оборудване
2.     Изпитания за съвместимост  на лепилата с материалите, с които контактуват:
•    производител на дограма – доставчици на стъклопакети и лепила
•    производител на дограма - доставчици на профили и лепила
•    производител на дограма - доставчици на машини и оборудване
3.     Определяне на технологията на залепване: по външния фалц на крилото и/или в основата на крилото.
Особени указания за бели профили без армировка:
•    Да се спазват допълните технически предписания от производителя на профили
•    Допустимо тегло на стъклопакета: не повече от  80 kg
•    Допустима широчина на крилото: не повече от 120 см
•    Допустима височина на крилото: не повече от 210 см
•    Крила от бели профили без армировка могат да имат площ до 2,5 м2
•    Цветните профили трябва да са винаги с предвидената армировка
Важно: Необходимата фуга за полагане на лепилото, както и количеството лепило зависят от теглото на стъклото и на крилото и трябва да се съгласуват с доставчика на лепило.
Технологията на залепване определено осигурява добра здравина на връзката. Натоварвания от налягане и всмукване (предизвикани от вятър) не могат да се поемат и отведат от тази система.  За това е необходимо застопоряване на обкова или допълнително усилване. Двукрили прозорци с летящ делител трябва задължително да се армират в средата.
При счупен стъклопакет се стига обикновено до подменяне на цялото крило, макар да съществува възможност за изрязване на слепката и отделяне на стъклата.  На практика това е твърде неикономично от гледна точка разход на време, транспорт и др. Все пак става въпрос за високотехнологично оборудване, където на ден се произвеждат стотици прозорци.  Възможността за подмяна на стъклопакета на обект е по-скоро в областта на теорията и е изпълнимо при залепване по фалца на крилото.
Наред с всичко друго е необходимо определянето на сигурна методология за гарантиране на качеството, която да се документира, приложи в действие и спазва според определен план за изпитания и контрол.

Автор: VEKA
Закони Нормативна база Коментари