Животът в Пасивната сграда повишава комфорта и здравето

Старата постройка консумирала енергия 280-300 kWh/кв.м. годишно бе разрушена и построена нова Пасивна жилищна сграда с десет пъти по-ниска консумация на енергия в диапазона 18-25 kWh/кв.м. годишно.
01.06.2018
Още за къщата
21
инж. Орлин Илиев, пасивна къща, аенергийна ефективно, emas, нискоенергийна сград
Сградата се състои от четири апартамента и постига впечатляващи икономии от над 65000 kWh годишно
Източник: инж. Орлин Илиев

Нискоенергийната сграда е изградена в Съвместния Изследователски Център на Европейската Комисия в град Испра, Италия на мястото на съществуваща от 1975 година постройка.
Състои се от 4 апартамента и е проектирана тип сключено застрояване със самостоятелни входове. В проекта са съобразени изложенията и е използвана максимално естествената слънчева енергия. Заложени са принципите на използване на слънчевата топлина през зимата и засенчването през лятото. Покривната топлоизолация е с обща дебелина от 36 см, състояща се от покривен панел с каменна вата и дебелина 10 см, стъклена вата с дебелина 12 см под покривния панел и стъклена вата с дебелина 14 под дървената обшивка.В този случай се постигат впечатляващи икономии от над 65000 kWh годишно в сравнение с 2010 г., намаляване на емисиите на парникови газове от над 12 тона въглероден диоксид годишно и повишаване на комфорта и здравето за живеещите чрез прилагане на принципите на Пасивната сграда.

Старата постройка с консумация на енергия от приблизително 280-300 kWh/кв.м. годишно бе разрушена и концепцията за Пасивната сграда беше използвана за изграждане на нови жилища с десет пъти по-ниска консумация на енергия в диапазона 18-25 kWh/кв.м. годишно.
Нека си припомним принципите, определящи Пасивната сграда:

В нея комфортен вътрешен климат може да бъде поддържан без активни отоплителни или охладителни системи (Адамсън 1987 и Файст 1988). Сградата се отоплява или охлажда сама, оттам е "пасивна".

Стандартът Пасивна сграда е създаден от Passive House Institute

Пасивна е онази сграда, която отговаря на следните изискванията:

  • Специфична нужда от енергия за отопление и вентилация не повече от 15kWh/кв.м. годишно.
  • Общо потребление на сградата за всички нужди не повече от 120kWh/кв.м. годишно.
  • Въздухопроницаемост на сградата - не по-голяма от 0,6 пъти нейния обем при разлика в наляганията на въздуха вътре и вън от 50 Ра.


На 28 май в Брюксел проектът на инж. Орлин Илиев за жилищна сграда  взе наградата в раздел "Най-ефективна практика за спестяване на енергия" във второто издание на наградите за устойчиво развитие на Европейската комисия. Чрез EMAS Европейската Комисия желае да даде пример с намаляване на преките въздействия на собствените си дейности върху околната среда.
Инж. Орлин Илиев работи от 7 години в Европейската Комисия като проектов ръководител и инвеститорски контрол на строителни работи.

+12
Автор: Още за къщата
Закони Нормативна база Коментари