ефективност

Нови възможности за подобряване на енергийната ефективност на жилищата

Опитни образци на екологични шумозащитни преградни съоръжения бяха изградени на територията на УАСГ

КЪМ ЗЕЛЕНА АРХИТЕКТУРА

24.02.2011
www.eneffect.bg
279

Пътят към зелената (устойчивата) архитектура не е нито пряк, нито кратък.

Търговският екип на YTONG вече са сертифицирани консултанти по енергийна ефективност

Естественото осветление

08.07.2010
доц. д-р арх. Росен Савов
215

Оптималното използване на естественото осветление оказва влияние върху енергийната ефективност и визуалния комфорт.

Отношението към енергийната ефективност е резултат на мироглед. Спасението на планетата от екологична катастрофа не лежи в една плоскост със стремежа към намаление на експлоатационните разходи в сградите. Прекият път към спасението на планетата е глобалното ограничение на егоизма.

Климатикът

08.07.2010
инж. Мариян Петров
359

Най-енергоефективен уред за отопление и охлаждан

Стил и екология в едно

08.07.2010
Архитектурно студио KARAWITZ
220

Пасивна къща в долината Монморенси. Архитектурно студио KARAWITZ

Закони Нормативна база Коментари