Ефективна защита на металните съоръжения от корозия

Надеждната антикорозионна защита осигурява високи експлоатационни характеристики и гарантира дълъг живот на металните съоръжения.
15.08.2017
Румяна Бонева
2335
огради, корозия, защита от корозия, акрилна система, защитно покритие
Антикорозионна, алкид-уретанова финална боя и грунд едновременно
Източник: www.markita.net

При липса на ефективна и дълготрайна антикорозионна защита, металните съоръжения в двора рано или късно придобиват стар и неугледен вид - любимата беседка и детската люлка далеч вече не изглеждат като нови. Образуването на корозионни процеси води до нарушаване на якостните качества на конструкцията, което в най-лошия случай може да компрометира нейната цялост. Надеждната антикорозионна защита осигурява високи експлоатационни характеристики и гарантира дълъг живот на металните съоръжения. В борба с корозията, много производители са разработили висококачествени и безвредни за околната среда продукти.

Антикорозионна защита
Разграничават се три основни метода за защита от корозия – структурни, активни и пасивни. Първите се изразяват в селектиране на устойчиви на корозия материали. Активните технологии се базират на преднамерено създадена електронна двойка, където единият метал предпазва другия. Пасивните методи се прилагат посредством използването на специализирани бои и лакове, на които ще се спрем по-подробно в следващите редове. Всички методи за защита от корозия имат за цел да постигнат следното:


  • повишаване на химичното съпротивление на конструкционните материали;
  • изолиране на металната повърхност от действието на агресивни среди;
  • намаляване на агресивните фактори в контактната среда;
  • забавяне на корозионните процеси с електрохимична защита;


Продукти за защита от корозия
Изолацията на металните повърхности и увеличаването на съпротивителните им качества може да се постигне чрез използването на специални грундове и финишни покрития, при избора на които, е редно да се вземат предвид редица фактори – вид на материала, степен на трайност на покритието, типа на контактната среда, особеностите на климата, естетика, пожаробезопасност и др.

Еднослойните антикорозионни покрития използват синтетични филмообразователи. За защита на конструкции, изложени на среден риск от корозия може да се използват еднокомпонентни покрития на базата на акрилни и поливинилхлоридни полимери. Нанасянето им се извършва в един слой, без да е необходимо предварително грундиране на повърхността. Когато трябва да се осигури по-добра корозионна защита, е препоръчително да се използват двукомпонентни системи на базата на епоксидни, полиуретанови и други полимери. Те също са еднослойни, имат висока механична устойчивост и обезпечават дългосрочна корозионна защита.


Корозията бавно но сигурно разрушава конструкцията     Източник: www.fertan.bg

Когато металът е корозирал, преди да се нанесе боя обикновено се използва ръждопреобразувател за почистване и стопиране на ръждата. Неговата функция е да запечатва и преобразува ръждясали повърхности в готови за боядисване, като неутрализира ръждата и е с дълготраен ефект. Ако има люспи трябва да се отстранят механично, с телена четка и след това да се нанесе антикорозионен грунд. След грунда се нанася боята. Всичко това може да се избегне, ако се нанесе боя 3в1, която съдържа и грунд, и ръждопреобразувател, и лаково покритие. Боите 3в1 могат да се използват директно върху ръжда, което спестява доста време от труда.


Видове антикорозионни системи:


Алкид-уретанова система
Представлява антикорозионна, алкид-уретанова финална боя и грунд едновременно. Този вид боя е с повишена еластичност, поради което издържа на удари, огъване и температурни промени. На повърхността създава постоянна бариера, устояваща на метеорологични влияния.
Може да се нанася при температура от 5˚С. Прилага се за боядисване направо върху ръждясали метали, нова стомана, основни и стари бои, както и за боядисване на дърво на открито и закрито.

Акрилна система
В тази група се включват бои и лакове на основата на акрилни полимери. Осигурява защита на метални повърхности, изложени в условия на агресивна среда. Качеството на покритието не се повлиява от външната температура, поради което могат да се употребяват и при минусови температури. Отрицателните температурни стойности ще повлияят единствено върху скоростта на изсъхване. Акрилните антикорозионни състави имат много добра атмосферна и светлинна устойчивост. Продуктите от тази гама не образуват утайка и предлагат много добра покривност, лесни са за нанасяне и изсъхват бързо. Притежават отлични декориращи способности и са много подходящи за зони, при които естетиката е от важно значение. Проявяват добра адхезия към повърхността и между отделните слоеве на покритието.

Винилхлоридна система
На пазара се предлага разнообразие от грундове, междинни и финишни покрития на основата на винилхлоридни кополимери. Продуктите могат да се използват и поотделно, но за оптимална защита се препоръчва прилагането на пълната антикорозионна система. Употребяват са за защита на метални конструкции, изложени на тежки атмосферни условия и подложени на периодични въздействия на киселини, основи, соли и техните изпарения. Може да се нанасят не само върху черни, но и върху цветни метали и поцинкована ламарина. Изсъхват много бързо и притежават водоотблъскващи качества, имат висока еластичност и са издържливи при натиск, удар или надраскване. Повечето продукти са устойчиви на UV лъчи и не изсветляват.

Хлоркаучукова система
Боите и лаковете със състав хлориран каучук могат да се нанасят при много ниски температури и също изсъхват бързо. Отличават се с голяма здравина, много добра адхезия и устойчивост към химична корозия, киселини, основи, минерални масла, влага и солена мъгла. Продуктите от този вид съдържат хлор, който прави покритието слабо горимо.

Характерно и за трите вида антикорозионни системи е, че образуването на защитното покритие се осъществява за сметка на изпарение на разтворителя. Като недостатък може да се посочи малката дебелина на слоя (20-70 микрона) и слабата устойчивост към разтворители.

Епоксидна система
Тук се осъществява процес на пространствено омрежване посредством термореактивни агенти, на основата на епоксидни смоли. Тези антикорозионни състави са изключително устойчиви и се характеризират с отлична адхезия спрямо всички видове метали. Много подходящи са за употреба в крайбрежни и промишлени райони. Оптимално качество на покритието се постига при температура над +10°С. Епоксидните агенти са високо устойчиви на механично износване и образуват слой с голяма дебелина. Осигуряват ефективна защита при агресивни атмосферни влияния, влага, вода, масла, бензин, киселини, основи, соли и др. Нанесеният филм се отличава с изключителна твърдост и топлоустойчивост при екстремно високи температури. Освен всичко това притежават много добри естетически и електроизолационни свойства.

Полиуретанова система
Полиуретановите продукти се използват, когато изискванията към лаковото покритие са високи. Системата се състои от двукомпонентен емайллак за защита на метални повърхности в закрити помещения или на открито. Проявяват отлична адхезия спрямо всички видове метали и са устойчиви на химически агресивни влияния, димни газове, киселинни изпарения, соли, основи, минерални масла, а също така растителни и животински мазнини. Отличават се като един от най-качествените продукти за употреба в приморски и индустриални среди. Притежават отлична устойчивост на механични влияния и електроизолационни свойства. Цветовете са резистентни към ултравиолетовото лъчение и не изсветляват. За оптимална защита е препоръчително да се използва комбинация с цинково-епоксиден грунд и междинно епоксидно покритие.

Продуктите са двукомпонентни – след приготвяне, времето за нанасяне може да е ограничено, а подготовката на основата е наложителна. Активните съставки са токсични, поради което е нужно по време на работа да се вземат предпазни мерки.

Алкидна боя Декоратор и Боя антикорозионна Протекта 3в1 против ръжда     Източник: "Маркита"1 ООД, www.markita.net

Алкидна система
Тук антикорозионното покритието се образува в резултат на окисление от кислорода на въздуха. Тази група включва алкидните лакове и бои, които обаче са взискателни към температурата при нанасяне. В случай, че тя е под +5°С покритието изсъхва, без да протече взаимодействие между свързващото вещество и кислорода. Антикорозионното покритието се образува в резултат на окисление от кислорода във въздуха.

Алкидните продукти проявяват добра толерантност към основата, но за сметка на това не осигуряват надеждно антикорозионно покритие. Алкидната защита предоставя единствено добри декоративни качества и то при положение, че условията за нанасяне са спазени.

Антикорозионни системи на водна основа
Тези продукти се класифицират като екологично чисти, тъй като не съдържат разтворители. Във връзка с все по-строгите екологични нормативи, тяхната популярност не спира да расте. Предлагат се различни варианти за антикорозионна защита – еднослойни акрилни покрития или еднослойни епоксидни грундове на водна основа. Съществуват и системи от два слоя епоксиден грунд и един слой полиуретаново покритие на водна основа. Тези продукти нямат миризма и се прилагат за защита на метали на открито или в закрити помещения, където липсва допълнителна вентилация. На пазара присъстват и продукти, които инкорпорират всички качества за ефективна антикорозионна защита –  използват се едновременно като грунд, преобразувател на ръжда и декоративно покритие. Употребяват се за боядисване на слаборъждясали или непочистени от корозията метални повърхности. Проявяват много добро поведение при съхнене и не образуват утайка, устойчиви са на атмосферни влияния и солена мъгла. Осигуряват отлична покривност и са лесни за нанасяне.

Малко повече информация за това що е корозия и принципът й на действие върху металите:

Корозия – що е то?
Корозията представлява самоволно разрушаване на метала, вследствие на неговото окисление, причинено от химичното или електро-химично взаимодействие със заобикалящата го среда. Основен фактор за корозирането на металите е термодинамичната им неустойчивост към вещества, намиращи се в контактна среда с тях. Това предизвиква съществено нарушаване на електро-механичните и магнитните показатели на металите. Появата на корозионни процеси става при наличие на определен кръг от фактори, сред които: кислорода и водните пари, температурата, влажността, съдържанието на въглероден и серен диоксид и сероводород. От важно значение, също така, са алкалните и киселинните свойства на разтвора, в който се намира метала. Този комплекс от фактори води до протичането на специфични реакции на фазовата граница метал – заобикаляща го течна или газова среда, насочени към възстановяване на термодинамичното равновесие. В резултат на естественото разрушаване на метала се получават стабилни съединения, наричани ръжда. Типичен пример за това е кислородната корозия на желязото.

Принцип на действие
В зависимост от агресивната среда, в която се осъществяват процесите на разрушаване, различаваме следните видове корозия - газова, атмосферна, електролитна, неелектролитна, подземна, биокорозия и др. Основно корозията бива класифицирана съобразно механизма на протичащите процеси, като се подразделя на химична и електрохимична. При химичната не се осъществяват електро-химични процеси на повърхността на метала. Електро-химичната е най-честата форма на корозия и за протичането ѝ е необходим електролит (роса, дъждовни капки). Процесът включва четири елемента – катод и анод (електроди), проводник на електрони (метал) и проводник на йони (електролит). Електродите са в контакт с електролита, а разликата в техния заряд е движещ механизъм за електрохимичната корозия. Резултатът е образуване на корозионна двойка, където единият електрод (анода) разрушава другия. Наличието на соли в електролита води до увеличаване на неговата електропроводимост и до ускоряване на корозията. Особено силно е действието на хлорните йони, съдържащи се в морската вода.

Ето защо всички действия за ограничаване на корозионните процеси са насочени към възпрепятстване на образуването на електронна двойка или поне към намаляване скоростта на реакцията.


 

Автор: Румяна Бонева
Закони Нормативна база Коментари