Етажните собственици се сдружават за обновяване на жилищата

Ако има нещо почти толкова грозно, колкото пълна с боклуци полянка, то това е ремонтирана на парче сграда.
15.01.2009
Лилия ТЕНТЕНИЕВА
540
казус, саниране, етажна собственост
Саниране
Източник: Още за къщата

Ако има нещо почти толкова грозно, колкото пълна с боклуци полянка, то това е ремонтирана на парче сграда. Напоследък ефектът е подсилен от тук-там санираните апартаменти на фона на масово олющени соцфасади. При всички положения дори за неестетски настроения поглед подобна блокова визия си е направо покъртителна. Официалната и неофициалната статистика сочат, че за да се избегне подобно закърпване е необходима не само волята на всички живущи, но и сбор от финансовите им възможности.

Държавата, притисната от външни и вътрешни фактори стартира през 2005 г. Национална кампания за саниране на старите жилищни сгради.
Министерството на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ) и Програмата на ООН за развитие (ПРООН) започнаха през 2007 г. съвместен проект „Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради”. Неговата трета фаза започна в края на тази година, а реализацията й ще бъде през 2009 г.

На семинар по темата в началото на декември в Хисар заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Калин Рогачев сподели, че от пет блока през първата година тази година вече са направени 35, а парите не са стигнали, за да помогнат на всички. „Това наистина показва, че е било въпрос само на оганизация, че могат да се случват нещата”, заключи Рогачев. Според него хората са започнали да се интересуват от своята собственост, започнали са да водят и по-активен диалог един с друг.

Идеята е след 2010 г., когато реално ще стартира мярката по оперативната програма за саниране на сгради да има две програми, които ще се занимават с тази дейност, защото по оперативната програма критериите ще бъдат много по-строги и няма да могат всички желаещи да бъдат класирани, обясни заместник-министърът. Той добави, че тези които не покрият критериите там, ще участват по бюджетната програма. Заместник-министър Калин Рогачев се надява тази дейност да не спре в рамките на трите предвидени години, а да продължи с още по-голям бюджет. У нас правната рамка не е особено благоприятна, но не е и препятствие, обясни Цвета Наньова, мениджър сектор „Инфраструктурни проекти”, ПРООН. Тя поясни, че в този проект, независимо че няма юридическо лице като сдружение на собствениците, те по доброволен път са насърчени да се сдружат. Подобна стъпка по-нататък би била възможна по Закона за етажната собственост.

Този проект може да се приеме и като част от антикризисната програма на правителството, защото строителния сектор изпитва трудности най-вече поради стеснения обхват на строителство на нови жилища. Най-лесната трансформация е този ресурс да се насочи към обновяване на жилищните сгради, заключи Наньова.

Инж. Татяна Стоянова, ръководител на проекта, представи резултатите от първата фаза, приключила през 2008 г. и на напредъка във втората фаза в изпълнение през 2008 г. В програмата могат да участват общини, етажни собствености, които са в сгради строени преди 20 години и техните собственици да са постигнали близо до 100% съгласие за обновяване към монета на кандидатстване. Важно условие при кандидатстването е, че общините и етажните собствености подават съвместно заявление за участие в МРРБ, подчерта инж. Стоянова.

По програмата се извършват мерки по енергийната ефективност – топло- и хидроизолация подмяна на дограма и др. препоръчани в доклада от енерийното обследване. Обновяват се общите части, свързани с безопасното обитаване – ремонт на покрив, стълбищна клетка, входна врата, козирка, външни стъпала и др. В ремонтните дейности влизат още подмяната на амортизирани вътрешни тръбни инсталации и обновяването на околните пространства.

Важния въпрос, който интересува собствениците на жилища е кой какво финансира. Според проекта 80 % от стойността на обновяване на жилището се плаща от собственика – частно лице.
Държавата поемa стойността на техническото и енергийното обследване, проектосметната документация; 20% от стойността на обновителните работи по отделните жилища; обновителните работи по някои от общите части на сградата и 10% от обновяването на околните пространства. Общините пък финансират 90% от стойността на обновяването на околните пространства и общинските апартаменти.

Всички подробности по условията за кандидатстване плюс пълния набор от документи могат да се намерят на страницата на Проект “Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради” http://www.obnovendom.bg

В България над 4 000 000 души живеят в сгради, в режим на етажна собственост. Сградите често носят проблеми, произтичащи от характера и качеството на строителството и проектните решения, остарели във времето. Обитателите на многофамилните сгради изпитват редица неудобства, свързани с лошите топлоизолационни качества на дома, с непосилни разходи за отопление, с амортизирани и авариращи инсталации, с течове и влага, неугледни фасади, входове и околни пространства. Към това се прибавят и липсата на традиции в поддържането на общата собственост, криворазбраното чувство за “свещенност на частната собственост”, без осъзнаване и отчитане на зависимостта на съжителството и оттам необходимостта заедно да се решават проблеми на общия дом. В последните години, правителството заложи като една от основните цели на жилищната си политика подкрепа за обновяване на жилищния фонд.
 
Цел на проекта
Да се разработи и тества за пръв път в България пълният цикъл от обновителни дейности по многофамилни сгради, като начин да се придобие практически опит и да се извлекат поуки за бъдещото успешно изпълнение на Националната програма за обновяване на жилищни сгради, както и да се разработят добри практики за изпълнението на Операция 1.2 „Жилищна политика” от Оперативната програма „Регионално развитие”.

Конкретно проектът:
(1) Ще подкрепи заинтересованите български институции – МРРБ и участващите общини – в разработването на механизми за изпълнение на жилищни политики;
(2) Ще допринесе за изграждането на общински капацитет за формулиране и реализация на жилищни проекти в рамките на програми за градско развитие;
(3) Ще подкрепи обитателите на многофамилни сгради при сформирането на доброволни сдружения за целите на обновяването на техните сгради и поддръжката на общите им части.

„Ние научихме за проекта директно от общината. В края на 2006 г. ни се обадиха да ни поканят да участваме в проект, който се финансира по програма от ООН”, разказва Атанас Атанасов, домоуправител на кооперация на ул. „Проф. Джовани Горини” 2 в столицата.

На тази среща присъствали и други представители на софийски сгради. Показали им снимка на една стара къща с направена изолация, но направена със средства по програмата. Направили събрание на входа, за да решат съдбата му. „Мненията бяха от едната крайност до другата и не взехме никакво решение”, припомня си Атанасов.

Историята се повторила в началото на 2007 г., когато пак извикали представители на кооперацията в общината, където им представили една книжка, в която било описано какво точно представлява цялата процедура, колко ще плащат собствениците на жилища, колко от средствата се поемат от програмата и как ще се извърши всичко.

Тогава съседите разбрали, че 80 % от изолацията и дограмата се плаща от тях, а останалите 20 % се поемат по програмата. Последвало второ събрание на входа. Пак били изказани мнения, че парите са много, а хората всъщност не знаели колко всъщност са 80%. За втори път се провалил опитът за общо реновиране на сградата. Интернет разследване на домоуправителя направило възможно да бъдат изчислени приблизително средствата за топлоизолация на всяко домакинство, както и сумата, която трябвало да си разделят за поправка на покрива. „Той ни беше голям проблем, всяка година сме правили някакъв частичен ремонт.

Важно беше да знаем колко ще ни струва, ако решим сами да си го правим”, обясни домоуправителят на кооперацията. На третото събрание отново не могли да изяснят колко пари всяко семейство трябва да отдели. Въпреки това обаче Атанасов и касиерът на входа решили да рискуват, амбицирани от идеята да си ремонтират входа.

„Имаше един психологически проблем - по условия трябваше да внесем по 300 лв. от семейство за разглеждане на документите. Тези пари обаче не се връщат”, предупреждава Атанасов. През август внесли депозита. Според регламента на проекта, след внасяне на тази първоначална такса се изпращат фирми, които да обследват обекта.

От своя страна пък домоуправителят заверява нотариално документи, че всички съседи са съгласни той да ги представлява и да се направи ремонт. През октомври собствениците на жилища на ул. ”Проф. Джовани Горини” 2 подписват меморандума с програмата, получават окончателната оферта и започват да събират парите. В крайна сметка обитателите на входа получават поправен покрив, цялостна тополизолация, ремонтирано стълбище и дограма на прозорците.

„Онези 80 %, които трябваше да поемем ние възлязоха на 31 хиляди лева, а общата стойност на ремонта с помощта на програмата е общо 126 хиляди лева”, обясни домоуправителят Атанас Атанасов. Той допълни, че за дограмата всеки от живущите е доплатил по
3 хил., защо да е извън стандарта. По правило им се е полагал един голям неотваряем прозорец и едни малък отваряем. Що се отнася до изолацията, малките апартаменти платили средно по 1000 лв., а голям апартамент, чиито прозорци изцяло били сменени излязъл , общо към 4 хиляди лева.

+4
Автор: Лилия ТЕНТЕНИЕВА
Закони Нормативна база Коментари