естествено

Естественото осветление

08.07.2010
доц. д-р арх. Росен Савов
215

Оптималното използване на естественото осветление оказва влияние върху енергийната ефективност и визуалния комфорт.

Пречиствателните съоръжения на биологичен принцип са все по-актуални в районите без канализация и представляват удобна алтернатива на изгребните ями.

Закони Нормативна база Коментари