Енергоефективни решения за подгряване на водата в басейна

Плувните басейни са едни от най-големите консуматори на електрическа енергия в една къща.
14.06.2013
инж. Полина Петкова
10
басейн, енергоспестяване, подгряване вода, топла вода за басейн, слънчеви колктори
Слънчеви панели за подгряване на водата в басейн – покривен монтаж.
Източник: http://sunlitesolar.com

Плувните басейни са едни от най-големите консуматори на електрическа енергия в една къща. Голяма част от нея се губи и съответно може да бъде спестена посредством вземане на правилни мерки.


Плувните басeйни са широко разпространени в битовия сектор съоръжения, тъй като представляват приятен начин за разхлаждане в летните жеги, но същевременно с това обременяват значително семейния бюджет. Съществуват няколко начина за намаляване на експлоатационните разходи, тези за поддръжка и също така за намаляване на консумацията на вода и разхода на енергия за загряване на басейна. Много хора затоплят плувните си басейни с цел удължаване на плувния сезон и/или за да поддържат в него температура, отговаряща на личните им предпочитания. Използването на слънчеви панели за загряване на водата в басейна представлява опция за намаляване на цената за повишаване на температурата на водата посредством „чиста“ енергия от слънцето.


Един от начините за намаляване на експлоатационните разходи и тези за затопляне на плувните басейни, е оптимизирането на филтрацията на водата и циркулационното изпомпване. За целта е необходимо коректно оразмеряване на помпената система. Когато помпата на басейна се развали и не може да бъде поправена, обикновено собствениците на басейни просто я заменят с друга, често с по-голям капацитет, мислейки, че тя е по-добра. Вместо това, обаче използването на по-мощна помпа води до увеличаване на цената за поддръжка на басейна. Поради тази причина, при подмяна на помпената инсталация, е необходимо да се има предвид проекта и и да се избере такава машина, чиито хидравлични параметри отговарят на тръбната система и отточните характеристики на басейна. Обикновено за битови басейни, помпи с мощност от 0.75 kW или по-малко са достатъчни. По-малките и евтини машини могат да се използват в случай, че се намали хидравличното съпротивление на циркулационната система на басейна. Това може да се постигне посредством едно или комбинация от следните действия: замяна на по-голям филтър (преоразмерен по отношение на дебита на басейна), увеличаване на диаметъра или намаляване дължината на тръбната система или подмяна на 90 градусовите снадки с 45 градусови такива, направени от гъвкава тръба. Тези мерки могат да намалят консумираната от помпата електрическа енергия с до 40 %. 


Друга мярка за енергоспестяване е намаляването на общото време за работа на съответната система. Помпените системи на басейните обикновено работят много по-дълго, отколкото е необходимо в действителност. Необходимо е собствениците да са запознати с това, защо е необходимо водата да циркулира. Посредством циркулацията на водата, химикалите, които се използват в басейна се размесват. Но тъй като водата циркулира когато те се поставят в нея, химикалите остават равномерно размесени с минимално циркулиране през деня. Другата причина за необходимост на движение на водата, е за да се поддържа чистотата и, посредством преминаването и през филтри. Но за тази цел отново не е необходимо постоянно циркулиране всеки ден. Цялостната циркулация на водата в басейна обикновено отнема между 6 и 12 часа на ден. Това време, обаче е по-дълго от необходимото, тъй като замърсяванията или плуват по повърхността или се утаяват на дъното и могат да бъдат премахнати посредством скимер или прахосмукачка. В такъв случай един час на ден е достатъчен за поддържането на добра хигиена. 


Друга мярка за спестяване на енергия е използването на точен таймер за контрол на помпения цикъл. Пускането на помпата по няколко пъти на ден за по-кратки периоди от време е по-добро решение, от пускането на помпата за по-дълъг период от време еднократно всеки ден. 


Обобщено, значителни средства могат да бъдат спестени, ако собствениците на басейни изберат най-малката възможна помпа и най-големият филтър, който е подходящ за басейна; намалят хидравличното съпротивление на циркулационната система на басейна, когато това е възможно; използват помпената система за циркулация на водата за възможно най-кратък период от време; инсталират таймер.


Намаляване на загубите на вода и топлина.
Почти цялата загуба на топлина в басейните - около 95% се получава на повърхностния слой на водата, най-вече като изпарения във въздуха и топлоотдаване към околното пространство. Покриването му, е ефективно средство за намаляване на загубите на топлина и вода – от 30 до 50%, но е удачно да се използва само в случаите, когато басейна не се използва.  


Ефективно подгряване на водата.
В случаите, когато е необходимо използването на нагревател за затопляне на басейните, е необходимо да се избере енергоефективен такъв. Безспорно едни от най-резултантните са слънчевите нагреватели за басейни. Освен това интегрирането на слънчева система за затопляне, е относително лесно, тъй като повечето басейни имат помпена, тръбна и филтърна уредби. Когато се използва слънчево нагряване, водата се изпомпва през филтъра към слънчеви колектори, вместо директно да се връща в басейна. Слънчевата радиация нагрява водата в колекторите(а) и след това тя се връща отново в басейна. 


При използването на слънчеви колектори за загряване на водата в басейна, е необходимо да се използва или по-мощна помпа или отделна помпа за изпомпване на водата през слънчевите колектори и към басейна. За разлика от системите за подгряване на вода за битови нужди, които загряват малки количества вода до висока температура – от порядъка на 60°С, нагревателите за басейни нагряват стотици литри вода до около 27°С посредством относително бърза циркулация на водата през слънчеви колектори. Това позволява повечето от слънчевата енергия, попадаща върху повърхността на колекторите да се предаде като топлина на водата. Слънчевата радиация може да бъде използвана за загряване не само на частни басейни, но и за по-големи обществени такива. Същевременно, слънчеви колектори могат да се използват и за охлаждане на водата на места с тропически климат или в най-горещите летни месеци посредством циркулиране на водата през колекторите през нощта. Тогава колекторите се охлаждат посредством излъчване към околното пространство. Слънчевите колектори за подгряване на водата в басейни, обикновено не изискват остъкляване или изолация, тъй като те се използват основно през топлите месеци, когато слънчевата радиация и околната температура са относително високи. Това позволява, те да са с по-проста конструкция, което ги прави по-евтини от устройствата, предназначени за затопляне на вода за битови нужди. Много от слънчевите колектори за басейни са изработени от усилен каучуков или пластмасов материал, обработен с UV светлинни инхибитори с цел удължаване живота им. Предимствата на пластмасовите колектори са, че те са по-евтини и по-леки в сравнение с металните такива. Металните колектори най-често са изработени от медни тръби, монтирани върху алуминиева основа. Недостатъците на този вид конструкции е, че те са по-податливи на корозия и замръзване, а медните тръби могат да реагират химически с хлора във водата, в случай, че нивото на PH падне под 7,2. Наличието на медни йони във водата от своя страна може да доведе до образуване на тъмна утайка, която да полепне по стените и дъното на басейна. Това оцветяване може да се премахне в последствие, единствено ако басейна се изпразни, почисти и пребоядиса. Този проблем може да се избегне, ако във водата се поддържа ниво на PH над 7.2. 


Необходимата площ на колекторите, която може да осигури загряване на водата в басейна зависи от множество фактори. Общото правило е, че площта на повърхността на колектора трябва да бъде равна на поне половината от площта на повърхността на басейна. На места с относително слънчев климат, допълнителното подгряване на водата може да удължи времето за използване на басейна от пролетта до есента. На места с по-хладно и облачно време може да се наложи площта на слънчевите колектори да бъде равна на площта на повърхността на басейна, за да се постигне удължаване на времето за използването му. Колектори могат да бъдат монтирани на покриви или на други места в близост до басейна, които осигуряват подходящо изложение, ориентация и наклон към слънцето. Оптималната ориентация на колекторите е на юг, но и ориентацията на запад е приемлива, когато  повърхността на колектора е поне 75% от площта на повърхността на басейна. Източна ориентация не се препоръчва. Наклона на колектора е почти толкова важен, колкото и ориентацията му. За подгряване основно през лятото, наклона на колекторите трябва да е равен на географската ширина, на която е разположен басейна минус 10 – 15 градуса. Където не е възможно оптимизиране на наклона, например при монтаж на колекторите на съществуващ покрив с голям наклон или на плосък такъв, може да се наложи отново увеличаване на площта на колектора с цел подгряване на водата до необходимата температура. Едно потенциално предимство на покривната колекторна инсталация е възможността за намаляване на товара за охлаждане на сградата, върху която е разположена, тъй като слънчевата радиация се поглъща от колекторната инсталация и се предава на водата, вместо да се загрява покривното покритие и подлежащото му пространство. Съществуват и топлообменници, които поставени на покрива на къщата абсорбират погълнатата от него топлина и я предават на водата в басейна.


Тъй като плувните басейни имат помпа и съответна тръбна инсталация, поставянето на слънчеви нагреватели е относително лесно. Често помпата циркулира водата в басейна достатъчно, че да се осигурява работа на слънчевите колектори с оптимална ефективност. Необходимостта от поддръжка на колекторната система е минимална, в случай, че химичния баланс и филтриращата система се проверяват редовно.

Автор: инж. Полина Петкова
Закони Нормативна база Коментари