енергийна ефективнос

Вземете безплатно луксозно е-списание за интериорен дизайн като попълните кратка анкета.

Ново обществено обсъждане за актуализация на Наредба №7/2004

22.04.2014
Министерството на инвестиционнот...
232

На 29.04.2014 г. дирекция „Правила и норми за проектиране и строителство“ (ПНПС) при Министерството на инвестиционното проектиране (МИП) ще проведе работно заседание за разглеждане и обсъждане.

В търсене на повече светлина и радост от живота, ползвайки допълнително топлината от слънцето, REHAU създава системата за прозорци Ecosol-Design, позволяваща увели-чение на площта на стъклото с до 13%

ALPAHA2 L на GRUNDFOS – оригиналният червен циркулатор.

Днес стартира в София форумът и изложенията „Енергийна ефективност и възобновяема енергия", „Save the Planet” (управление на отпадъци и рециклиране), „Smart Cities“(интелигентни градове) и LiftBalkans

Тенденциите в енергийната ефективност ще се обсъждат в първия ден на Българска Строителна Седмица 2014

Геотермални помпи за отопление на домa

14.12.2013
инж. Полина Петкова
2144

Геотермалните помпи освен, че са едни от най-екологичните варианти, учудващо са доста прости и рентабилни.

Натрупаният опит от екипа на студио Архе довежда до създаването на една успешна комбинация от архитектура и съвременни екологични стандарти.

Закони Нормативна база Коментари