Еко солар Р ООД

Бизнес адрес

1113 София, ул. "Тинтява" 15

 

За контакти

Тел.: 02/8689597

 

Лице за контакти
Ташко Мераков

Фирмена информация

“Еко Солар Р” ООД е инженерингова фирма специализирана в проектиране и изграждане на земно-енергийни термопомпени системи и соларни системи. Фирмата предлага надежден, високо ефективен и енергоспестяващ метод за отопление и климатизация и производство на топла вода за битови нужди. Основно дейността на “Еко Солар Р” ООД е насочена към преоекти в областта на Възобновяемите Енергийни Източници, отоплението, климатизацията и вентилацията.Инженеринговите услуги, които предлага компанията са машинно и системно проектиране на: 1.Отоплителни системи 2.Климатични системи 3.Вентилационни системи 4.Соларни системи – слънчеви инсталации за производство на битова гореща вода и фотоволтаични централи за производство на електроенергия 5.Доставка на технологично оборудване 6.Монтаж, надзор и въвеждане в експлоатация 7.Гаранционно и следгаранционно обслужване 8.Сервиз

Закони Нормативна база Коментари