Дървото в къщата - от конструкцията до мебелите

Както се казва в разговорната реч, дървото, или така както го наричат специалистите – дървесината, е материал, който човечеството използва от дълбока древност досега.
15.04.2010
Инж. Симеон Йорданов, 0887 307 889, simo@dom-ex.bg
354
къща, мебели, дърво, дървесина
Дървото в къщата - от конструкцията до мебелите
Източник: Инж. Симеон Йорданов

Както се казва в разговорната реч, дървото, или така както го наричат специалистите – дървесината, е материал, който човечеството използва от дълбока древност досега.

При строителството на жилища в праисторическо време вероятно всеки сам е бил конструктор и архитект. Първите дървени постройки са били паякообразни колиби с коси стени, оформени от пръти и вършини. Като най-стара строителна форма на стените може да се приеме плетената конструкция и пръчкова скара, служеща като под. По-нататъшното развитие на сградостроителството с дърво е чрез блокови конструкции от обли греди. То е било извършвано след появата на бронзовата брадва и в по-студените райони на Земята. (Снимка 1) Покривите на тези праисторически постройки са били от камъш или трева, както днес се изпълняват сламените покриви на някои места по света. Големият период на разцвет на дърводелството е през Средновековието и завършва с настъпването на Новата епоха около XVI-ХVII век. При северните народи този период на разцвет е по-дълъг. Знаем за съществуването на огромни градове, изцяло построени от дървесина, включително улици, дворци, училища и църкви. Уникални, запазени и до днес дървени сгради има в Китай, Япония, Русия, Швеция, Германия, САЩ и др.

Дори и най-елементарни и прости, през древността са съществували примитивно направени дървени изделия, употребявани в бита на хората, които можем да класифицираме като мебели. (Снимка 2) Историята на мебелите се явява като част от изкуството и културата на човечеството. Същевременно мебелните форми винаги са били свързани с развитието на архитектурата и са нейно отражение. Спокойно можем да посочим, че съществуват египетска, древногръцка, китайска, арабска, древноримска и византийска мебел. В по-нови времена се развиват стилове като барок, рококо, класицизъм, ампир и т.н. Независимо от историческия период чак до индустриалната революция мебелите са се изработвали преди всичко от дървесина. Въпреки стремителното развитие на техниката и технологиите тя не губи своето значение в строителството и производството на мебели. След откриването на цимента и пластмасите дървесината се ползва по-пестеливо и започва производството на нейните производни от отпадъка при преработката й или от нискокачествени трупи.

Българите също са използвали широко предимствата на дървения материал за строеж на своите жилища и обзавеждането им. Историческото развитие на средновековната българска дървената къща в планово отношение започва от еднопространствената и преминава през откритата ранновъзрожденска, за да достигне до затворената късновъзрожденска къща, което съвпада с обществено-икономическото развитие на страната от XVII век до освобождението ни от турско робство. (Снимка 3) От конструктивна гледна точка в началото тя е от най-прости приземни скелетно-гредови или блокови конструкции, преминава през едноетажната стълбово-талпена система, за да достигне до изграждането на сложни дву- и триетажни сгради. Архитектурните решения с новаторски идеи като кьошкове, колонади, ажурни парапети и дърворезби, както и мебелировката им са образци, показващи гениалността на българските майстори и строители.

Растителният произход на дървесината дава отражение върху нейните свойства и определя предимствата и недостатъците й като интериорен, конструктивен и строителен материал.

Предимства:
- гората, където се добива дървесината, има способност да се самовъзобновява и при разумно използване може да се смята за неизчерпаем източник;
- просто и бързо добиване и транспортиране, което обуславя и сравнително ниската цена спрямо много други материали;
- елементарно ръчно или машинно изработване на изделия и конструкции;
- малка обемна маса и като резултат много леки конструкции;
- голяма якост при малка плътност;
- възможност за обработка и експлоатация независимо от сезона;
- реализиране на прости, здрави и сигурни съединения;
- нисък коефициент на топлопроводност и добри топлоизолационни свойства;
- практически нулев коефициент на линейно температурно разширение и отпада необходимостта от температурни фуги в конструкциите;
- устойчивост на киселини и основи и възможност за прилагане без защитна обработка в химическо слаби и средно агресивни среди;
- малка звукопроводност и добри акустични свойства;
- достатъчна дълготрайност при спазване на условията за обработка и експлоатация.

Недостатъци:
- не могат да се получат изделия с големи размери както при металите;
- естествени отклонения от нормалния растеж - чепове, кривини и посукване;
- нееднородна структура - пукнатини, чепове и косовлакност;
- изменение на физико-механичните свойства при действие на влага;
- нападение от насекоми и гниене, предизвикано от разрушаващи гъби;
- ниска температура на запалване и нисък клас по реакция при огън;
- хигроскопичност и като следствие понижаване на якостните показатели, деформиране и изкривяване при набъбване от овлажняване;
- изменение на геометричните размери при съсъхване – свиване, напукване и изкорубване.

Чрез прилагането на съвременни технологии и материали много от тези недостатъци могат да бъдат намалени или премахнати изцяло. Въпреки несъвършенството й изброените предимства на дървесината са осигурили нейното разнообразно и широко използване в бита и работата на хората.

За производството на мебели и елементи на интериора се използват много от широколистните дървесни видове, растящи в България, като дъб, бук, ясен, орех, гледичия и други. Направените от тях конструктивни и архитектурни проекти са по-здрави и създават чувство на уют и топлина в жилището. Те са значително по-скъпи, особено когато са изпълнени в някои от класическите стилове или имат ретро форми.

За по-простички мебели в строителството въобще и в частност за дървени сглобяеми къщи, се използва предимно иглолистна дървесина от бял бор, черен бор, смърч и ела.

Всички онези продукти, чийто първоначален и основен материал за тяхното производство е била дървесината, се наричат нейни производни. След многообразни механични, термични, химически обработки и смесване или третиране с други материали се получават различни артикули, намиращи широко приложение в обзавеждането и строителството.

Плочите от дървесни частици (ПДЧ) се изработват предимно от дървени частици чрез слепване при загряване под налягане. Изходната суровина се раздробява на малки парченца. Те се изсушават и олепиляват със синтетични лепила, насипват се в килим, който чрез горещо пресуване се оформя в плочи. ПДЧ се употребяват за корпусни мебели и плотове.

Плочите от дървесни влакна (ПДВ) са листови материали, получени чрез формоване, пресуване и сушене на развлакнена дървесна маса. Влакната и снопчетата, съставляващи дървесната маса, се разполагат произволно едно спрямо друго, вследствие на което полученият материал има равномерен строеж. Използват се само твърди плочи от дървесни влакна за врати и гърбове на шкафове и гардероби.

Плочите HDF и MDF (ХДФ и MДФ) са подобни на плочите от дървесни влакна (ПДВ), но са с много по-добри физико-механични и експлоатационни качества. Съставът на плочите е изключително хомогенен и се обработват лесно. Могат да се фурнироват качествено с естествен фурнир, лакират, боядисват и ламинират. Употребяват се за направата на врати, гърбове на корпусни мебели и ламиниран паркет.

Шперплатът се получава чрез слепване на три или повече листове развиван фурнир с взаимноперпендикулярно разположение на дървесните влакна на съседните слоеве. За защита на лицевите повърхности от влага се използва ламинатно покритие, а кантовете се защитават чрез обработка с влагозащитна боя и се получава т.нар. строителен (ламиниран, хидрофобен) шперплат. В дървените монтажни сгради се използва за стени, подове, тавани, врати, пластовослепени (шпервани) плочи и за кофраж в масивното строителство.

OSB (Oriented Strand Board) са плочи с ориентирани по дължина дървесни частици в лицевите слоеве и напречни в средните. Суровата обла дървесина се надробява на частици с дължина от 40 до 120 мм и дебелина 0.4-0.8 мм. Те се изсушават, олепиляват, подреждат и полученият килим се подлага на термична обработка при високо налягане. След калиброване и форматиране на подходящи размери се получават плочи с красиво визуално излъчване, което наподобява това на масивната дървесина .
Плочестите материали ПДЧ, ПДВ, МДФ, OSB и шперплат дават големи възможности пред архитекти, дизайнери и производители за направа на нови и оригинални строителни конструкции и мебели.

Въпреки че строените сега жилищни сгради са предимно стоманобетонни с тухлени стени, много често покривните конструкции се правят от цели или слепени дървени греди. (Снимка 4)
Малцина хора знаят, че в България съществуват фирми, произвеждащи около 20 000 м2/годишно дървени сглобяеми къщи. Те са изцяло от дървесина, когато къщите са от цилиндровани трупи или от профилирани греди. (Снимка 5)
Тя е основният елемент и в конструкцията на панелните монтажни къщи. От дървесина се изграждат и големи по размерите си сгради, предимно заведения за обществено хранене и почивка. (Снимка 6)
По-нетрадиционно, но много ефектно, особено за сгради в старинен стил, е покривното покритие да се изпълни чрез дървени шингли от канадски кедър. (Снимка 7)
Оформянето на двора и градината в съвременните къщи е неразделна част от тяхното строителството. Необяснимо е защо в България хората не обръщат необходимото внимание на това. Чрез използването на беседки, пергули, пейки, люлки, катерушки, декоративни мостчета и кътове за игра, направени от дървен материал, могат да се постигнат изненадващо добри резултати. (Снимка 8)

Делимостта и пластичността на дървесината не позволяват при изменението на формата и обема й чрез механичната обработка да се получава промяна на качеството на материала. Чрез бичене, рязане, фрезоване и рендосване се получават различни видове детайли от масивна дървесина, които впоследствие се шлайфат, сглобяват и лакират, за да се получат изделия и мебели с най-различни функции и всевъзможни форми. Поради липсата на достатъчно качествен материал и високата му цена от масивна дървесина се изработват предимно столове, крака за маси, отделни елементи и някои индивидуални поръчки за обзавеждане. В меката мебел тя е основният конструктивен материал, около който чрез специфични прийоми се оформят удобни и понякога причудливи форми. В съвременността масово се използват плочести материали, чиито повърхности са облагородени чрез фурнироване, боядисване или ламиниране. Тяхното разнообразие е огромно и добрите конструктори и дизайнери проектират оригинални и функционални корпусни мебели. (нимка 9)

Независимо от напъните на съвременните технологии нищо не може да измести изделията, направени от дървесина и нейните производни. Хората много рядко се замислят над факта, че освен за мебели тя се използва за направата на най-различни елементи при строителството на една сграда.

Вратите и прозорците не трябва да се разглеждат само като техническо средство с определени функции, а като част от интериора. Според целите на архитектурните решения на сградата се подбира подходяща дограма по размери, функционалност, отваряемост, цвят и материал, от който е изработена. Някои специалисти и проектанти пренебрегват важността й при строителството на жилища, а всъщност тя е един от най-важните елементи за експлоатацията, естетиката, рекламата и продажбата на сградата.
По предназначение дървените врати се разделят на вътрешни (интериорни) и външни – входни, гаражни и дворни. Външните врати се подсилват с метални елементи или се правят от едроразмерни детайли. Според материала, от който са направени, вътрешните врати могат да бъдат масивни, фазеровани, шпервани или от МДФ. (Снимка 10)

Архитектите и инвеститорите понякога предвиждат и различни дървени капаци или жалузийни решетки. Те нямат противовзломни функции, но облагородяват външния вид на сградата и подобряват слънцезащитата на помещенията. (Снимка 11)
 
Съвременните дървени прозорци със стъклопакет се използват от фирмите, държащи на качеството и луксозността на строителството. Те са направени от трислойни дървени профили с дебелина 56, 64 или 68 мм . Употребяват се всички варианти: неотваряеми, едно- и двуплоскостно отваряеми, сводести, касетирани, балконски врати, портали и т.н. (Снимка 12)
Профилите се произвеждат чрез слепване с водоустойчиви лепила на три летви, чиито недостатъци са отстранени предварително. Обковът на прозорците позволява хоризонтално, вертикално и двуплоскостно отваряне над 50 000 пъти.

Стълбата от масивна дървесина като средство за връзка между етажите играе важна роля, особено за мезонетите и сглобяемите къщи, защото в повечето случаи е открита и видима. Дървените стълби могат да бъдат прави, вити, ъглови, ветрилообразни и други. Най-важното условие за тяхното качество и дълготрайност е те да бъдат произведени от добре изсушен материал, който след това е разрязан на ламели и съединен отново чрез слепване. (Снимка 13)

При довършването на сградите широко се използва като подова настилка дюшеме, а за вътрешна и външна облицовка – ламперия. (Снимка 14) Те са от бял бор, смърч, черен бор и ела, а при луксозни обекти се използват лиственица, дъб или акация. Освен предпазна роля парапетите имат важно значение за изграждането на вътрешните пространства и външния облик на една сграда. Те задължително се изпълняват от същия дървесен вид, който преобладава в околното пространство. (Снимка 15)

Паркетите от масивна дървесина имат съществено значение при оформянето на интериора на къщите. Разнообразието им по широчина, дължина, дебелина, цвят и дървесен вид е огромно. Най-често употребяваните дребноразмерни подови настилки са от дъб, бук, акация, ясен и различни екзотични дървесни видове. Поради по-бързия монтаж, ниска цена и лесна поддръжка в последните няколко години се използва и ламиниран паркет от МДФ.

С нарастването на материалното състояние и изискванията на хората при проектирането и строителството на нови сгради се предвиждат вече помещения за фитнес зали и сауни. В повечето случаи те се намират в приземието на сградата. Когато помещението е голямо, се използват готови сауни с места за един, двама, четири, шест или повече човека. Вградена сауна се изпълнява, когато предвидената за целта площ е малка – от 2 до 10 м². Изискванията към сауните са много строги. Облицовката се изработва от ела, а пейките и облегалките – от топола, върба или липа. (Снимка 16) Вратата е дървена, остъклена и се отваря задължително навън, а бравата е незаключваща се с ролка.
 
Повече информация за използваемостта на дървесината в строителството, нейните свойства и начини на защита можете да прочетете в книгата „Съвременните български дървени сглобяеми къщи”.

Закони Нормативна база Коментари