Дървените сглобяеми къщи – предимства и недостатъци

Малко хора в България знаят, че в страната ни съществуват фирми производители на дървени сглобяеми къщи, които ежегодно произвеждат и монтират по около 200 броя с обща жилищна площ над 20 000 м2.
08.07.2010
Инж. Симеон Йорданов
323
дървени къщи, сглобяеми къщи, дървесина
Дървените сглобяеми къщи – предимства и недостатъци
Източник: Инж. Симеон Йорданов

Малко хора в България знаят, че в страната ни съществуват фирми производители на дървени сглобяеми къщи, които ежегодно произвеждат и монтират по около 200 броя с обща жилищна площ над 20 000 м2. Понятието за сглобяема къща по европейските стандарти гласи, че това е сграда от стенни и тавански елементи, които се изработват в индустриални условия, транспортират се до мястото на строежа, където се сглобяват върху предварително подготвената основа. В тях се включват не само сградите, направени изцяло от дърво, но и тези, в които преобладаващите материали са от дървесина и нейни производни - ПДЧ, шперплат, OSB и т.н. За производството им се използват и други материали като вата, гипсфазер и разбира се, бетон за направа на основите.
С тази статия не искам да правя реклама на дървените сглобяеми къщи, а да разясня какви са основните им предимства и да оборя някои „аргументи”, изтъквани като недостатъци. Хората имат противоречиво мнение за тях, останало от миналото, и си ги представят като някакви бараки или бунгала, които група дърводелци сглобяват за няколко часа. Съвременните дървени сглобяеми къщи за постоянно пребиваване коренно се различават от сезонните постройки, които сме виждали в морските и планинските курорти. Те са на един, два или три етажа с големи площи, прекрасна архитектура и много предимства пред другите видове монолитни или монтажни сгради, а именно:
- много добра топлоизолация, което води до значително спестяване на енергия за отопление през зимата и климатизация през лятото;
- бързо изграждане на конструкцията, без това да се отразява на качеството;
- голяма степен на заводска завършеност, което води до съкращаване на сроковете за строителство;
- по-ниска цена при една и съща степен на завършеност и луксозност;
- по-голяма използваемост на застроената площ;
- възможност за изпълнение на разнообразни архитектурни решения;
- много ниско тегло на сградата, респективно голяма устойчивост на земетресения и земни свлачища;
- лесно и бързо полагане и ремонтиране на всички вътрешни инсталации;
- мокрите строителни процеси са сведени до минимум;
- всички материали по сградата са от един доставчик;
-за производството им се употребяват продукти, за чието преработване е изразходвано минимално количество енергия от невъзобновяеми ресурси, което ги прави наистина едни “зелени” или “еко” къщи.
Качествено изпълнените дървените къщи по най-важните показатели за едно съвременно жилище не отстъпват с нищо на останалите видове, особено що се отнася до комфорта, здравината, използваемостта на съвременните материали и икономичността.
Като недостатък на дървените сглобяеми сгради пред стоманобетонните се посочва по-късият срок за техническо използване. Животът на монолитните сгради, при варварска експлоатация и без текущи ремонти е по-кратък от този на поддържаните и нормално експлоатирани дървени къщи. Навсякъде в България могат да се видят лошо използвани и зле стопанисвани стоманобетонни панелни блокове и тухлени постройки. Сглобяемите къщи от дървесина и нейните производни могат да имат дълъг технически живот, т.е. периодът от построяването до събарянето им е напълно сравним с този на останалите сгради. Доказателство за това са къщите от дървена скелетно-гредова или стълбово-талпена конструкция, при които този технически живот възлиза често на повече от 300 години. Стотици са примерите в морските и планинските села и градове, където старинни дървени сгради все още се обитават или са преустроени в малки хотели, ресторанти и творчески бази.
Друг „недостатък” е нападението на дървесината от биологични вредители – гъби и насекоми. Решаването на проблема е чрез използването на суха дървесина, третирана с антисептици и инсектициди по време на производството и монтажа. През експлоатационния период не трябва да се допускат течове на вода, засипване на външните стени с пръст или да се създават други условия за развитие на вредителите на дървесина. Но тези изисквания са валидни и за останалите видове сгради.
Някои псевдоспециалисти дават за пример на неустойчивост сглобяемите сгради, помитани като кибритени кутийки от опустошителните торнада в САЩ. Всъщност торнадото разрушава всичко по пътя си. Въпреки това в т.нар. алея на торнадата продължават да строят такива сгради. За разлика от други страни, у нас не се появяват урагани с голяма разрушителна сила. В България няма регистриран случай на дървена къща, съборена от силен вятър или дебел сняг.
Най-често пожарите в жилищните сгради са причинени от тютюнопушене и нагревателни уреди, като започват от мебелировката и текстила в обзавеждането, а не от конструкцията на сградата. В пожарни условия дори незащитените дървени конструкции имат по-висока пожароустойчивост от аналогичните стоманени, а в някои случаи са съпоставими със стоманено-бетонните. Въпреки горимостта на дървесината, постройките изградени от нея и нейните производни в противопожарно отношение не са по-опасни от останалите сгради, ако се вземат необходимите предпазни мерки.
Елитните фирми от бранша са членове на Българския съюз на производителите на дървени сглобяеми къщи www.bspsk-bg.org. Основните цели на съюза са:
- популяризиране и налагане тази традиционна и същевременно усъвършенствана форма на строителство;
- изграждане на система за гарантиране на качеството на производство и монтаж чрез собствен и външен контрол;
- разграничаване от производителите на дървени бараки и бунгала, които не спазват никакви технически стандарти, норми и правила, а се рекламират като производители на дървени къщи за постоянно пребиваване.
На 24 септември 2008 година Българският съюз на производителите на сглобяеми къщи бе приет за член на Европейския съюз по сглобяемото строителство EVF (Europäischer Fertichbauverband). - www.e-f-v.eu. Прекрасен пример за популярността на строителството за едно- и двуфамилни нови къщи от дървесина е фактът, че в Германия то е около 14% , а в Австрия около 35%.
През 2009 година излезе от печат книгата „Съвременните български дървени сглобяеми къщи”. В нея се дават отговори на всички въпроси, които би задал човек относно този вид производство и строителство.

+2
Автор: Инж. Симеон Йорданов
Закони Нормативна база Коментари