Дончо Дончев - "Моят живот е моята работа"

Това, което правя, е моят живот. Обичам живите неща и топлия колорит. А това, от което има нужда художествената култура в България, е пред очите ни. Насладете u се така, както аз и екипа на нашето списание направихме.
15.06.2008
Даниела Житарска
583
Художник, живописец, картини, Дончо Дончев, графика, илюстрации, акварел
Източник: Дончо Дончев

Има много автори, които могат да рисуват, но са малко тези, които могат да рисуват всичко. Хора, състояния, конски тръс... движение, сънища, реалност...


Маслена живопис, акварел, акрил, графични похвати - туш, молив, креда... С уникалните си рисунки, и чрез творчеството си авторът пресъздава приказки за възрастни за земния път на душата. И може би неслучайно се среща с един талантлив разказвач на истории, с който от няколко години работи съвместно.

 

Турският писател Керим Саркъзлъ. Той е провокирал интереса на художника посредством философските си и сюрреалистични текстове и на бял свят се раждат прекрасни рисунки. А в завладяващите истории на поета художникът открива свои и им придава жив визуален образ. Перфектна рисунка, цветни или графични композиции, вплетени в митологични и сюрреа- листични сюжети, са предадени с особена истинност. Талантът прозира веднага изпод цветните мазки.


А усещнето за стил и личен почерк откроява младия автор на фона на съвременниците му. Книгите са на турски език и в проект да излязат на английски и немски. За съжаление все още не са преведени на български език, въпреки огромното желание на автора, Дончо Дончев завършва средното си образование през 1993 г. в ССХУ за ПИ Трявна. А 2000 г. завършва Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий” - факултет по изобразително изкуство, специалност живопис при проф. Н. Русчуклиев


 В книгата с илюстрации за един обикновен човек, на които се случват странни неща, той проявява, разбира се, и своето лично становище към събитията, които биха споходили една търсеща личност. Дори и текстът се е променял заради рисунката, което доказвва, че една симбиоза между двама автори може да роди едно уникално изкуство с естетически облик, поднесено по лек и разбираем начин.


Дончо Дончев се разграничава от идентифициране на творчеството си в определен стил. За него еднакво интересни са илюстрацията, тежката маслена живопис с наслояване на плътни мазки, чисто етюдните работи, с примес на велатури и графични похвати.

  


Един автор винаги трябва да си остави вратичка, за да излезе от тема, в която е задълбал, е философията на автора. Аз просто рисувам това, което усетя, и го правя с техника, която най-добре импонира на идеята. Например цикълът с 21 рисунки “Прераждането на сатира”, истории от живота на едно сатирче, дошло на земята, за да помогне на хората, животните, природата и онеправданите, използвам маслена техника. То преминава през нашия свят и си тръгва обидено и неразбрано.


Всички сцени са подкрепени с поетичен текст през мисълта на Керим. В конкретната тема маслото придава именно тази дълбочина, която е необходима, за да изрази най- добре съответната история. Размерите на работите ми са с размери във възходящ ред 30/30, повече 50/50, една 100/100 см. И обратно. Кулминацията на историята освен с рисунка, е пресъздадена и чрез платната.

  


В графичния роман “Fatemate” с графично оформление от Живко Градинаров и автор на текста Керим Саркъзлъ, се разказва историята на един обикновен човек. Илюстративният ми подход включва и по-велатурно звучене, с повече въздух, повече графика и много движение, което е необходимо за изобразяването на една история с много случки и събития. В нея са застъпени и подсъзнателните усещания - сънищата на героя, което u придава един сюрреалистичен, леко прозрачен, но същевременно реален образ. Проектът е изключително интересен, а работата по него продължи повече от година и половина. Тепърва предстои илюстрация по неговото продължение.


Всеки детайл от веригата в творческия процес на един творец има своето значение и целенасочено внушение. Дончо Дончев прекрасно е усвоил всички средства, за да пресъздаде своите усещания и замисленото от него. Този автор няма нужда от нищо друго освен от време. Той до съвършенство е овладял рисунката, съкращенията при движенията на фигурите, които изобразява и изразните похвати, с които да ги изобрази.


В една от темите, в които изобразява музиканти, изложба в Софийската филхармония, основите за рисунките му са дървени плоскости. И за да съхрани красотата на дървото, рисунката върви около една велатурна цветна игра.


Можем да му пожелаем винаги да има стимул и неугасващ плам, за да рисува, също така и меценати, които да преведат и отпечатат в България тези невероятни илюстровани книги за възрастни. Това изкуство на Запад има своето подобаващо и заслужено място на пазара.


У нас все още сме в процес на търсене и тази неразвита тема в книжната ниша е като една зееща пропаст. Талантите ни намират поприще за изява в чужбина. Дончо Дончев е изключително продаван навън. А ние искаме той пълноценно да присъства и у нас.


Това, което правя, е моят живот. Обичам живите неща и топлия колорит. А това, от което има нужда художествената култура в България, е пред очите ни. Насладете u се така, както аз и екипа на нашето списание направихме.

 

Автор: Даниела Житарска
Закони Нормативна база Коментари