Да санираш с концепция

Най-важната мярка при термичното саниране е полагането на топлоизолация.
02.09.2022
Баумит България ЕООД
1570
топлоизолация, baumit
Източник: www.baumit.bg

Изолирането на вътрешните стени предотвратява до 50% загубите на топлина, а изолирането на таваните – с още 25 до 30%. Затова преди да смените уредите за отопление ние ви съветваме да изготвите своята концепция за саниране. Защото едва тогава ще можете да напаснете новите отоплителни уреди на разходите за отопление. Може да се окаже, че отоплението е твърде силно за вече изолираната ви къща, например котлето да е твърде мощно и да не работи оптимално. Защото сгради с модерна изолация и добра дограма се нуждаят от 2/3 по-малко енергия. 


Вече сте понижили разхода на енергия с изолационни работи? Сега може остатъкът от необходимата ви енергия да покриете с възобновяеми източници. Така домът ви ще стане климатично неутрален, а разходите ще бъдат минимални.
 

Да се снижи разхода чрез саниране

Може много лесно да откриете слабите места в санирането. Разбира се това са термомостовете. А те имат непосредствено действие върху разходите за отопление и комфорта на вътрешния климат. Термичното саниране с висококачествени продукти елиминира термомостовете, така че защитната обвивка на сградата, образувана от топлоизолационната система, изпълнява пълноценно своята функция.

 

Tехниката на системата Дуплекс. Източник: www.baumit.bg

Друг е въпросът, че при много сгради поставената преди десетилетия топлоизолация не отговаря на днешните изисквания, тъй като е твърде тънка. Тук Баумит идва веднага с иновативно решение. Няма нужда да сваляте старата изолация. Ние предлагаме техниката на системата Дуплекс. С помощта на лепилен анкер Дуплекс ще закрепим новата топлоизолационна система върху старата. Така ще имате две предимства: предотвратява се генерирането на строителен отпадък и се спестяват разходи. Вие де факто удължавате живота на своята изолация с още 70 години.

С помощта на лепилен анкер Дуплекс се закрепя новата топлоизолационна система върху старата. Източник: www.baumit.bg


Изолацията се изплаща още по-бързо
 

Въз основа на експлодиращите разходи за енергия можем да твърдим, че една топлоизолационна система се изплаща много бързо. Всяка сграда трябва да се наблюдава самостоятелно и да се има предвид, че за проблемните места вече има подходящи решения.
 

Мазето да се направи обитаемо

Който строи нова къща не трябва да изолира само частта, която е над кота терен, а и тази, която е под земята. Наистина, в началото тези помещения се използват първо за складиране на вещи или винарни и др. подобни. С течение на времето много собственици ги превръщат в  офиси, помещения за игра или за гости. Който иска в бъдеще сутеренът му да стане обитаем трябва още в началото да го изолира. Това е необходимо, защото сутеренът играе основна роля в енергийния баланс на къщата. Неизползваното мазе с подходящо отопление става домашен офис или младежка стая, а стойността на къщата расте. Освен това топлинният баланс на къщата е подпомогнат и се предотвратява появата на мухъл. Важното е да се мисли навреме.

 

Закони Нормативна база Коментари