Даниела Житарска

Трудността да се изведе определен стил в съвременната живопис е неоспорим факт и малко изкуствоведи се наемат да определят творческите търсения на авторите в конкретна стилова обусловеност.

Двама специалисти, две гледни точки върху един проблем.

Пластики, спомени, цветни калейдоскопи, провокации, иновации…

Закони Нормативна база Коментари