Грубият строеж или началото на одисеята нов дом

Началото на годината обикновено свързваме и с плануването на сериозни начинания, тогава е и най-подходящият момент за стартиране на ново строителство – фамилната къща.
08.07.2010
СХЛ ЕООД
12
груб строеж, основи, греди, покрив, стоманобетон
Грубият строеж или началото на одисеята нов дом
Източник: СХЛ ЕООД

Началото на годината обикновено свързваме и с плануването на сериозни начинания, тогава е и най-подходящият момент за стартиране на ново строителство – фамилната къща. Ако вече разполагате с цялата документация за бъдещия строеж, на този етап е добре да се поинтересувате за цената на грубия строеж. Средната ориентировъчна цена за груб строеж на къща е около 190 евро/м2 с вкючено ДДС. В нея не влизат цени за подготовката на обекта за работа - ограждане на обекта, изкопи, санитарен възел, охрана на инструмент и материал. Също обратен насип с тръмбовка, дрениране и хидроизолация на основите. Възможно е върху тази цена да бъдат начислени и транспортни разходи за бригадата, която ще изпълни грубия строеж или вместо това да се помисли за място за преспиване. Цената за покривната конструкция се калкулира отделно, като тя е сравнително по-малка от средната цена за груб строеж. 

 

В цената за груб строеж влизат всички стойностни цени на материалите, както и труд на работниците. В цената се включват труд и материали за фундиране (армиране, кофриране и изливане на основи), армиране, кофриране и изливане на бетон на плочи, колони, греди, стълби и покрив, ако той е от стоманобетон. Влизат още трудът  и материалите за зидария без измазването ù. Към цената за материали се начислява и процент за транспорт и товаро-разтоварна дейност. Към цена за труд на работник се начисляват допълнителни фирмени разходи, процент печалба за фирмата и накрая ДДС. Така се формира крайната цена от 190 евро/м2.

За да се изготви оферта за общата стойност на грубия строеж, са необходими количествените сметки на проекта, също както и всички работни проекти. Препоръчително е строителят, който ще строи къщата, да е регистриран в Строителния регистър, в противен случай съществува опасност от спънки в узаконяването на къщата в последствие.

Най-добре изкопните работи за грубия строеж да започнат през април. Така мокрите процеси като изливане на бетон, зидане и мазане протичат при положителни температури, което гарантира здравината на конструкцията. При земните работи трябва да се предвидят изкопаване, транспортиране, укрепване и уплътняване на изкопа. Работата започва с почистване на терена, отстраняване на хумусния слой, който е добре да се запази за градината, и определяне на репери. Ако се налага, се предприема и повърхностно отводняване. Земните работи могат да се извършат ръчно или механизирано. Тъй като те са един от най-масовите и трудоемки процеси, се препоръчва дори и за малки обекти механизация. Организацията на самия процес е доста сложна задача. Ако вие сте възпрепядствани да контролирате тази дейност, то задължително ще трябва да назначите човек, който да ръководи нещата и да се погрижи за транспортирането на излишната земна маса. Добре е, ако може да я използвате за изравняване на неравности в двора си или за създаването на декоративни хълмчета.

Необходимо е да обмислите и да се погрижите и за всички останали последващи процеси, както и за необходимите материали и техника.

Отделете необходимото внимание на всички детайли и тяхното подробно описване в договор. Информирайте се предварително за качествата и цените на отделните материали и не правете компромиси, които впоследствие ще ви струват скъпо.

Съществено важна е  проверката на арматурата. Армировката служи за поемане силите на опън, огъване и срязване и евентуално на натисковите усилия, които бетонът не може да поеме. Представлява мрежа от стоманени пръти с кръгло сечение, оразмерени и поставени в кофражните форми, съгласно армировъчния план. След доставянето на обекта армировката се складира, изправя се, скроява се и се срязва (машинно или ръчно), след това прътите се опъват и се свързват в скелети, за колоните, фундаментите, плочите и гредите. При колоните отделните пръти се сглобяват в цял скелет в арматурния двор и се залагат готови в кофража. При фундаментите прътите се свързват отстрани и тогава се полагат. При плочите, преди да се положи армировката, е необходимо добре да се почисти кофражът. Върху дъските се отбелязват местата на прътите. След като се наредят отрязаните по мярка пръти, на място се огъват  с помощта на специални инструменти онези пръти, които в краищата трябва да преминат в горната зона на плочата. При греди тя предхожда арматурата на плочата. Започва се с полагане на стремената. След това се полагат готово огънатите пръти и се затварят стремената, които се свързват с горната тел с армировката в горната зона. 

Монтажът на армировката в кофража започва, когато тя се достави на стоителната площадка. Преди да започне монтажът на армировката, кофражната форма трябва да бъде почистена и приета, като се проверят съответстващите й с проекта размери, стабилността и устойчивостта на подпирането й. Трябва да се осигури минималлно допустимото разстояние между армировъчните пръти, чрез връзване с горена тел, заварки, столчета от бетон на стомана, разграничители и други. След това следва необходимото покириване на армировката с бетон минимум 1.5 см. То се осигурява чрез подложки или фиксатори, които се закрепят между кофражната покривка и армировката. След тези неща следва полагане на армировката в съответствие с армировъчните работи и осигуряване на стабилност на армировъчните скелети, против разместване и деформации при бетониране. Устойчивостта на монтираната армировка се осигурява чрез връзване на прътите на кръстовищата й със стремената на достатъчен брой места. Ако са изпълнени прецизно, стоманобетонните подови конструкции са с неограничена трайност и не се нуждаят от поддържане за разлика от дървените конструкции. Единственото неудобство е свързано със съблюдаване на технологията и възможните недостатъци поради мокрите процеси при изливането на бетона, съобразяването с годишните времена, минималната допустима темптература на сместа + 5 градуса и невъзможността да се работи при студено време под 0 градуса. 

Кофражът служи за получаване на формата на конструкцията, за полагане на армировката, за отлепване на бетонната смес, за поемането на товарите от армировката и бетонната смес до втвърдяването й. Бетонова смес от своя страна трябва да е пластична и мека, за да запълни добре кофражната форма. Марката на бетона е препоръчително да бъде 200. Преди да се излее бетонът, инженер конструкторът трябва задължително да приеме армировката. Възможни са некоректно отношение и подмяна на по-дебела арматура с по-тънка или връзването и през по-големи разстояния, недостатъчно застъпване при снаждане на арматурните пръчки, възможно е да се пропусне на места и връзването на снадките с арматурна тел. Всички тези неща е добре да бъдат проследявани преди изливането на бетона от специалист, конструкторът на обекта. В случай че при декофриране се окаже, че част от арматурата не е покрита от бетона трябва веднага да се замаже с циментов разтвор, за да се предотврати корозия и окисление на желязото. 

Качеството на грубия строеж може да следите и самите вие. Основното е да се спазват прави ъгли и стени, успоредност на стените. Допустимите отклонения са не повече от 1 см на стена и не повече от 3 см. по вертикалата на цялата къща. При по-големи отклонения имате право да санкционирате строителя или поне в правото сте си да изискате да се коригира отклонението. Корекция на криви стени в последствие с мазилки и замазки невинаги е добро решение.Много често може да се случи, особено при недоглеждане или недостатъчен контрол, част от дейностите и операциите по грубия строеж да не бъдат достатъчно прецизно извършени. Трябва да се внимава и следи за качеството на бетона, да не се допуска прекаленото му разреждане с вода, за по-лесно и бързо изливане в кофражите. Не е излишно да сте добре информирани, защото понякога строителите си спестяват част от работата като например измазването на места, които не се виждат, като вътрешността на комина и др. Затова е добре всички подробности да бъдат описани в договора и съответно да се следи за тяхното изпълнение. Добре е и отделните материали също да бъдат описани, така ще избегнете евентуални разминавания с качеството им. Особено внимателно трябва да се следи качеството на дървения материал за покривната конструкция, кофражните платна, качеството на керемидите, тухлите, хидроизолацията и др. Добре е в договора да регламентирате сроковете както и отделните плащания възможно най-подробно и на части, така, че дейностите да следват регулярно и да не сте застрашени с плащанията. След това подписаният подробен договор по-трудно ще бъде нарушаван и няма да ви се налага да плащате депозити и нерегламентирани суми. Добре е да поставите ясно и категорично сроковете за изпълнение на дадена дейност,в така ще може да регулирате строителния процес, а изпълнителите ще бъдат по-организирани предвид неустойките.

Материалът е подготвен с любезното съдействие на фирма СХЛ ЕООД

Автор: СХЛ ЕООД
Закони Нормативна база Коментари