градска среда

Новото в деветото издание на конкурса е с допълнителното направление Урбанизъм, ландшафтен дизайн и градска среда. Деветото издание на конкурса ще протече под мотото "Архитектура за по-добро бъдеще"

От 15 април до 1-ви юни ONE ARCHITECTURE WEEK събира идеи за интегрирането на реката в социалния живот на Пловдив

По време на Sofia Architecture Week 2011 три работилници, с българско и чуждестранно участие, ще оставят реална следа в рамките на града.

Закони Нормативна база Коментари