градската среда

Имотът е разположен в историческия квартал Бенимаклет с гъсто застроени неправилни имоти и характерните за Испания вътрешни дворове, които осветяват прилежащите помещения.

Инициатива „София – Европейска зелена столица“ предлага концепция как столицата да стане чист и здравословен град

Закони Нормативна база Коментари