гипсови мазилки

В този материал ще разгледаме традиционни видове декоративни мазилки и техните предимства, а именно тези на варова и глинена основа.

На 04.03.2014 г. Кнауф България ЕООД стартира игра с гипсовите мазилки MP 75, 40 kg; MP75 L, 30 kg; Bulgips Start, 30 kg; Rotband, 30 kg.

Закони Нормативна база Коментари