галерия

«Червената точка» ще избира и предлага предимно пластики от дърво

Анастас Константинов разкрива една уникална за българския зрител галерия от образи, теми, метафорични видения, мистика, алегория и най- вече свобода на мисълта.

Закони Нормативна база Коментари