Габионите - готови елементи при терасиране на терени

Габионите представляват правоъгълни модули от телена мрежа, запълнени с речен или кариерен камък, с подходяща съобразно растера на мрежата фракция.
15.06.2017
Румяна Бонева
4694
ландшафт, Габиони, терасиране с габиони, терасиране на терени, терени с габиони
Самодрениращите им свойства спестяват средства.
Източник: www.arvai-kerites.hu

Развитието на технологиите в строителството и непрестанното разрастване на градовете все по-често налагат застрояване на терени с висока денивелация. У нас е регистрирано наличието на няколко активни свлачища, което съвсем не означава, че застрояването им е невъзможно. Процесът по моделиране топографията на терена, с цел създаване на функционален ландшафт и естетички балансирана среда може да се постигне с помощта на подходящите укрепителни съоръжения. Освен познатите скъпо струващи техники за укрепване, в последно време все по-голяма популярност придобива и употребата на габиони. Те са ефективен способ за реализиране на геопластични ефекти и сложни пространствени решения. 


Габионът – що е то?
Терминът габион от латински означава „плетен кош“. За пръв път се използват като укрепващи съоръжения във Франция през 80-те години на 19-ти век. Габионите представляват правоъгълни модули от телена мрежа, запълнени с речен или кариерен камък, с подходяща съобразно растера на мрежата фракция. Освен с каменен материал, пълнежът може да се направи и от най-различни рециклирани продукти. Произвеждат се от шестоъгълна, двойно усукана телена мрежа с отвори 5х7, 6х8, 8х10, 10х12 см и възможност за полагане на три вида антикорозионно покритие. За направата на мрежите се използва тел от закалена, поцинкована стомана. Габионите са добре познат и от години прилаган способ в областта на хидро-техническото строителство. Употребата им до скоро беше ограничена, поради специфични особености по отношение на тяхната изработка и възможности за съединяване. Благодарение на многобройните си преимущества, днес габионите са идеално решение за рекултивация и стабилизиране на нарушени земни повърхности, укрепване на откоси и склонове, изграждане на подпорни стени, водостоци, хидравлични и дънни прагове, терасиране на терени както с функционална, така и с декоративна цел.


Габионите обогатяват естетически ландшафта.    Източник: www.evestroy.com

Размери и разновидности на габионите
Мрежите за габиони се доставят в сгънат вид, а самото сглобяване и запълване се извършва на мястото на самия обект. Предлагат се стандартни и нестандартни по размери габиони. Когато дължината им е по-голяма от 2 м са снабдени с вертикални разделителни диафрагми на всеки 1 метър.


Една от разновидностите на габионите са т.нар. габионни матраци, чиито хоризонтални размери надвишават неколкократно височината им. Състоят се от непрекъснат панел, който оформя основата, стените на коша и диафрагмите. Върху матраците се полагат отделни плоскости „капаци“ или двойно усукана телена мрежа на рула. Масово използваните размери са широчина 2.00 м, височина 0.17 – 0.30 м с напречни диафрагми на всеки 1 м. Ръбовете на матраците се подсилват допълнително с по-дебела тел от тази на мрежата. Намират широко приложение при ерозионни проблеми, укрепване на откоси, изграждане на подпорни стени, облицоване на реки и канали.


Друга разновидност са цилиндричните габиони, които можем да си представим като издължени сакове. Стандартно се произвеждат с височина 2 м, като диаметърът им може да варива от 0.45 до 0.95 м. Подсилването на конструкцията с по-силна тел в този случай се извършва по височина. Вложената в изработката им тел е направена от мека, дълбоко поцинкована стомана, съгласно междуродните стандарти. Цилиндричните габиони са гъвкаво, икономично и дълготрайно решение при корекция на реки и аварийни мероприятия.


Освен изброените видове можем да се натъкнем и на най-различни, ексцентрични форми за изпълнение на интересни дизайнерски решения.


При полагането не се изисква фундамент.    Източник: www.erdagmetal.com

Ползите от употреба на габиони
Подпорните съоръжения, изградени с габиони притежават редица предимства, в сравнение с други подобни конструкции от бетон и железобетон. На първо място са много икономични, за полагането им не се изисква фундамент, а освен това в естетически план изглеждат много по-добре. Преимуществата на конструкциите от габиони се изразяват в следното:


Здрави и гъвкави
Конструкциите се изработват от мрежа с променящо се разкъсващо натоварване (2000 ÷ 60000 кг/кв.м или линеен метър, според типа на полагане). Здравината на габионите е тествана и сертифицирана съгласно стандартите ASTM A 975-97, EN10 223-3, EN10 244-2. Изчисленията на конструкциите се извършват спрямо конкретните дадености, така че да са в състояние да се противопоставят на различни натоварвания, без да се разкъсат. Структурата на габионите не се разрушава при поемане на улягания и свачища по терена. Надеждната здравина и гъвкавост осигурява противодействието им срещу всякакви видове натоварване. 


Икономични и дълготрайни
Габионите са значително по-евтини и имат по-малки загуби при експлоатация в сравнение с познатите твърди и полутвърди железобетонни конструкции. Изискват минимален обем работа по подготовка на терена и квалилифицирани лица при монтажа. Пропускливата им структура елиминира необходимостта от изграждането на нови дренажни системи. Времето на реакция и монтаж при природни бедствия е съкратено в пъти. С течение на годините дълготрайността и ефективността на габионите се увеличава, поради това че проникналите в празнините почви и скални наноси постепенно улягат и уплътняват цялостно конструкцията. 


Екологични
Почвените натрупвания в кухините позволяват израстването на растения на повърхността на габионите, като по този начин се сливат със заобикалящата ги среда и се превръщат в природни строителни блокове, които естествено декорират ландшафта.


Естествено – пропускливи
Конструкцията на габионите се характеризира с висока пропускливост и премахва опасността от образуване на хидростатични натоварвания. Дренажните свойства и силната им устойчивост ги определят като ефективен и надежден способ за защита срещу възникването на ерозия.


Тераси с габиони при стръмни терени.    Източник: www.jblandscapesltd.com

Как да ги използваме при терасиране на терени
Габионите са все по-предпочитан вариант за обособяване на тераси при стръмни терени. Всичко, което трябва да се направи е да се оформят отделните стъпала. За полагането на габионите не е необходим фундамент, достатъчно е да се поставят върху стабилна повърхност и земята под тях да се трамбова. Пълненето с каменен материал можем да направим и сами, но ако габионите са обемисти е най-добре услугата да се извърши от специализирана фирма. Отделните блокове се подреждат в предвидените за целта места по дължина и височина на терена. Високата пропускливост и отличните дренажни свойства възпрепятстват деформирането на габионите при проливни дъждове.


Готовите конструкции не само укрепват терасните легла, но и придават естетическа стойност на ландшафта. Ще постигнем интересен декоративен ефект „каменна мозайка“, ако във видимата част на габиона положим разноцветни камъни с различна големина. Ако пък искаме габионите да „цъфнат“, може да насипем почвен субстрат между камъните и да посеем семена на непретенциозни растения. По този начин след време ще имаме красиви цъфтящи тераси, които не само ще моделират пространството, но и ще служат за декорация на пейзажа.


Универсално средство за частни и обществени обекти
Можем да си послужим с габиони навсякъде, където има нужда от моделиране, укрепване или декорация. Те са универсално средство при изграждането на декоративни структури – стълбове, перголи, колони. Може да ги използваме за направата на огради, маси, пейки, разделителни стени и др. Габионите естествено допълват природната конюнктура, без да я нарушават и поради това са предпочитан инструмент за стабилизиране на нарушени терени, декорация на градски паркове, укрепване на екопътеки, при строителството на пътища и водоеми.


Габионите са съвместими с всеки стил и могат да променят терена до неузнаваемост, без особени капиталовложения. Те са екологични и икономични и не изискват предварителна подготовка и поддръжка. Полагането им може да се осъществи при всякакви климатични условия, което ги превръща в перспективни изделия на съвременното строителство.

 

Автор: Румяна Бонева
Закони Нормативна база Коментари