В сърцето на Странджа - Малко Търново

Град Малко Търново се на мира в Югоизточна България, само на 9 км от границата с Република Турция.
15.03.2006
сп. “Още за къщата”
7
исторически музей, традиции, поминък, малко търново, природен резерват
Историческият музей
Източник: Димитър Шиклев

Град Малко Търново се на мира в Югоизточна България, само на 9 км от границата с Република Турция. Културен и административен център на едноименната община, с население от 3527 жители.

Градът е единствен в тази част на България, на територията на Странджа планина. Според редица известни изследователи на това място от дълбока древност е съществувало селище. Откритите находки от различни епохи го доказват по безспорен начин. Името на селището се появява в историческите извори от римската епоха, което показва неговото вековно съществуване, културното и икономическото му значение по това време.

На територията на община Малко Търново, сред дивната природа на Странджа планина, са запазени уникални археологически паметници, свързани с тракийската и римската култура.

Исторически музей - Малко Търново е създаден през 1983 г., с идеята да се превърне в информационен център за културно-историческото развитие на Странджа, музеят разполага с пет сгради, като в три от тях са разположени експозициите. Къщите са оригинални, типични странджански творби на народните майстори, което ги прави особено ценни за историята на българската архитектура. В експозициите е нарушен традиционният способ на експониране в строго следване на хронологическия ред - “от древността до наши дни”. Експонирането е осъществено тематично и с акцентуване само на онези събития и явления, които са характерни за региона. Тук могат да се видят мраморни надгробни плочи, жертвеници, колони с гръцки надписи и мраморна статуя на римска девойка, два фронтона от тракийска куполна гробница, керамика.

Иконната живопис е представена от няколко икони от XIX век, дело на местни майстори. Те се отличават от всички други български икони най-вече по своята стилистика - с приглушен колорит, в който преобладава тъмнозеленият цвят - нещо нетипично за иконната живопис.

Народният бит е представен чрез експозицията на автентични предмети, оръдия на труда, съдове и облекла.      
           
Националноосвободителното движение е представено чрез копия на снимки, документи и оръжия в комплекса и на историческата местност Петрова нива, където около мемориалния паметник всяка година се събират от 30 до 50 000 души, дошли да почетат паметта на преображенци. През 1903 г. в тази местност е взето историческото решение за вдигане на Илинденско - Преображенското въстание.

+5
Автор: сп. “Още за къщата”
Закони Нормативна база Коментари