Възраждане на традиционни строителни техники в България

Детският екостанционар "Бели брези" е тазгодишният носител на специалната награда в категория "Сгради с елементи на зелена архитектура", част от призовете за Сграда на годината.
16.02.2014
арх. Евелина Цветкова
897
проект, архитектура, екостационар, екоматериали, зелена архитектура
Детски екостанционар "Бели брези"
Източник: арх. Георги Георгиев

Проектът "Детският  екостанционар "Бели брези"е реализиран по инициативата проект "Възраждане и запазване на традиционни строителни техники и умения, използвани в България” на стойност 480 195 лв .
Осъществен е Програмата е осъществена отс помощта на Дирекция на Природен парк „Витоша“ в партньорство с Norwegian Crafts Development - Норвегия  по приоритетна област № 4: „Опазване на европейското културно наследство”. Проектът е финансиран Финансирането е осъществено от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и държавния бюджет на Република България.

 

Сградата е построена през 2013 година в Природен парк "Витоша" и  комбинира дейностите, характерни за информационен, изложбен и образователен център, разполагащ със закрити изложбени пространства и възможност за интересни учебни занятия и беседи на теми като  биологичното разнообразие в Природния парк и етнографията на местността. 

Целите на пилотния проект са употребата на естествени материали и нискотехнологичен труд, възраждане на стари и въвеждане на нови екологични строителни методи. Освен това една от идеите е и сградата да служи като демонстационен пример на различни екологични строителни техники.

Използвани са естествени строителни материали: камък, дърво, непечена глина (earth) и слама. Експериментирани са строителни конструкции от дървени трупи с малък диаметър, т.н. “ритловици”, които се добиват при санитарното прочистване на гората, използвани са и стари системи за отопление, като зидана печка (джамал) и въздушно подово отопление (хипокауст). От полза са и обменът на познания и опит в традиционните строителни техники, използвани в България и Норвегия. 

Сградата на екостационара е изградена върху основите на съществувал някога пионерски лагер. Поради амортизацията и негодността на сСъществуващите стоманобетонните фундаменти, се налага  дублиране от са амортизирани, частично разрушени и негодни. Затова те се дублират от външната страна с нови 50-сантиметрови основи от 50 смот каменна зидария на вароциментов разтвор, укрепениа с хоризонтални дървени пояси (сантрачи). Видимите части на зидарията ще сае фугиранит с изпъкнала фуга.

Сградата е изцяло с дървен скелет- паянтов и блоков градеж. Използва се както ръчно дялан материал с правоъгълно сечение, така и обелен материал с кръгло сечение.

Конструкцията на стените на чайната е изцяло от ръчно изработен блоков градеж с иглолистни трупи среден диаметър 18 см.

Покривната конструкция е дървена предимно с ритловици. Покривното покритие е от дървени шиндли, наковани върху летви. НаЗа част от покрива в дясно от главния вход се изграден предвижда дървен олук, водата от който ще се оттича във външен резервоар и ще се използва за напояване.

Дограмата е дървена с троен стъклопакет.

Проучените и използвани подходи по време на проектирането и строежа са типичните за района на Витоша отпреди 150-200 години:  

 • каменна зидария,
 • паянтови дървени конструкции,
 • блоков градеж от необработени дървени трупи,
 • стени от непечени тухли - кирпич (adobe) 
 • стени от плет (wattle-and-daub),
 • стени от коб (cob) глината примесена с ненарязана слама се натрупва на слоеве и излишната част се отнема на следващия ден.,
 • дървен гредоред с глинен пълнеж,
 • покрив от дървени шиндли,
 • глинени мазилки и др.


Важно е да се споменат и основните предимства на непечената глина като материал:

 • Естествено поддържане на оптимална относителната влажност в помещенията в диапазона от 40 % до 70 %. Непечената глина е способна да поглъща и изпуска въздушната влага по-бързо и в по-голяма степен от всеки друг материал (например 30 пъти повече от печените тухли).
 • Съхраняване на топлината, поради голямата топлинна инерция на стените.
 • Икономия на енергия и намаляване замърсяването на околната среда. Строителството с непечена глина консумира приблизително 1-2 % от енергията, необходима за производството и транспорта на печени тухли или стоманобетон.
 • Непечената глина се рециклира многократно без вредни емисии и с минимален разход на енергия.
 • Икономисват се транспортни разходи.
 • Материал, подходящ за самостроителство. Обикновено методите  за строителство с непечена глина са нискотехнологични и могат да се изпълняват от непрофесионалисти .
 • Непечената глина съхранява дървените елементи, които се намират в контакт с нея. Това е следствие от ниската влажност от 0,4 % до 6 % и високата капилярност на материала.
 • Защитава от високочестотни електромагнитни излъчвания.

Чудесното вписване на сградата в заобикалящата среда и съчетаването на традиционните техники на строителство за региона я прави интересна както за деца, така и за възрастни. Разположен в непосредствена близост до Музея на мечката,  Музеите на водното конче и совите и информационната алея в местността Игликина поляна, екостанционарът предлага възможности за провеждане на зеленио училищае и занимания, които биха създали траен интерес и любов към природата у децата. Освен всичко, това е и една уютна алтернатива за прекарване на повече време в парка, в случай че условията не позволяват обучение и разходки на открито. 

Афордабъл Модулар Констръкшън ООД  изпълнител на Екостационар "Бели брези" е компания, специализирана в производство и монтаж на фамилни модулни сглобяеми къщи, построени по американска технология, с доказан ефект по отношение на качество, възвръщаемост на инвестицията и екологична ефективност. Висококвалифициран екип от архитекти, инженери, строители и дизайнери и собствени производствени цехове, осигуряват висококачествено и дългосрочно строителство на сглобяеми къщи.

+23
Автор: арх. Евелина Цветкова
Закони Нормативна база Коментари