въздушен шум

Звукоизолация в жилища

15.06.2011
Инж. Стойчо Христев, инж. Ивайло...
419

Звукоизолацията в жилищните сгради е сериозен проблем

Закони Нормативна база Коментари