въздухонепропускливо

Вентилация на пасивна сграда.

14.04.2013
инж. Веселин Кленски, 0897 971 148
274

Принципът за пасивните къщи се основава на концепцията за намаляване на инвестициите чрез енергийно ефективен дизайн на сградата.

Закони Нормативна база Коментари