Възвращаемост на инвестицията – слънчеви колектори

Всеки ден, тази технология пести милиони евро и тонове въглеродни емисии на човечеството.
15.08.2014
Петър Петров - "Грийн Сън Системс" ООД - www.GreenSunSystems.eu
2231
слънчеви колектори, топла вода, битова гореща вода, Вакуумно-тръбни, Плоски колектори
Плоски слънчеви колектори със селективно покритие
Източник: "Грийн Сън Системс"ООД, www.greensunsystems.eu

В модерните общества интелигентното отношение към парите и околната среда e норма. Индустриалната ера е зад гърба ни, а пред нас е ерата на чистата енергия и енергийна свобода. Новите технологии “извират” ежедневно от главите на хиляди предприемачи и ентуасиасти, търсещи “нещо още по-добро”.

Наред с ултрамодерните технологии, има и простички решения, носещи изключителни ползи на обществото и околната среда в световен мащаб. Именно такива са слънчевите системи за добив на гореща вода. Всеки ден, тази технология пести милиони евро и тонове въглеродни емисии на човечеството. Европейските политики за чиста енергия и енергийна сигурност, превърнаха Стария континент в лидер в областта на ВЕИ технологиите, в частност слънчевата термия. В последното десетилетие водещите страни от ЕС създадоха мощни инструменти в подкрепа на зелените технологии и това мотивира милиони домакинства и бизнеси да инвестират в тези решения. Наред с финансовите ползи, компаниите печелят и реноме. Днес, из цяла Европа слънчевите колектори са стандартно съоръжение в жилища и предприятия.През 2013 г. инсталираните нови мощности слънчеви термични колектори в Европа възлизат на 2.14 GWth (приблизително 3,05 милиона m²). Към момента на континента общата инсталирана мощност достигна 30.2 GWth (43.1 милиона m²).


10 броя слънчеви колектори върху индустриален покрив на "Лакпром"АД     Източник: www.GreenSunSystems.eu

Основни компоненти на слънчевите системи на топла вода
Всяка една система е изградена от допълващи се и работещи в синхрон елементи. Така е и при термичните системи за топла вода, които са съставени от:


  • Слънчев/и колектор/и за топла вода;
  • Управление, контролиращо и управляващо работата на инсталацията с дигитален дисплей за визуализиране на функциите и възможност за индивидуални настройки, вкл. уикенд програми;
  • Слънчева помпена станция, състояща се от циркулационна помпа, спирателни кранове, термометър, дебитомер, манометър, предпазен клапан и др.
  • Тръбно трасе, пренасящо топлина - колектор->топлообменик на бойлер->колектор, изградено, най-често, от медни или гъвкави неръждаеми тръби.
  • Бойлер с един или два топлообменника, т.н. серпентини.

Принцип на работа на слънчевите термични системи
Слънчевите системи за топла вода оползотворяват слънчевата лъчиста енергия (т.н. радиация), преобразувайки я в топлинна енергия за битови, обществени и бизнес нужди, най-често за санитарно-хигиенни нужди: миене, къпане, нискотемпературно отопление, но понякога и за загряване на вода за обезпечаване промишлени и селскостопански процеси. Основен принцип при функционирането на слънчевите термични системи е цикличността на извършвания топлинния пренос. Този процес стартира при отчетена определена разлика (индивидуално зададена, най-често 5-7º С) между температурата на водата в бойлера и флуида в колектора. Например, ако температурата на слънчевия колектор е по-висока с 5ºC, това се отчита от електронното управление, което подава сигнал към помпената станция да стартира охлаждане на слънчевия колектор и паралелно загряване на топлообменника чрез циркулиране на топлоносеща течност от колектора към бойлера. Цикълът продължава до изравняване на двете температури. Самите температури се отчитат чрез термодатчици, монтирани в специални "гнезда" в тези два компонента. Самата слънчева система е защитена от прегряване, тъй като стандартно електрониката прекъсва топлинния пренос при постигане температура на бойлера 60-70ºС. При тази хипотеза, налягането в тръбната система се поема от разширителен съд с точно оразмерен индивидуално обем, който поема разширението на топлоносещата течност до идването на нощта, когато системата се самоохлажда.

Основни видове системи


Разделени (сплит) системи (за целогодишен добив на гореща вода)
При този вид системи бойлерът е отделен от слънчевия колектор и се намира вътре в обекта, като топлинният пренос се реализира чрез тръбно трасе, пълно с топлоносеща течност под налягане (2-3 bar), свързващо серпентината на бойлера и колекторната тръба в горната част на слънчевия колектор. При този вид решение системата работи оптимално с минимални топлинни загуби и без риск от замръзване през зимния сезон.

Термосифонни (сезонни) системи (за сезонен добив на гореща вода)
Повечето от нас са ги виждали, особено разпространени са в Гърция, където климатичните условия са особено благоприятни за това опростено и евтино решение. Най-общо, системата представлява слънчев колектор, интегриран към водосъдържател (бойлер), захранващ обекта с гореща вода. Тук нямаме топлоносещо тръбно трасе, а директното топлоотдаване от колектора към бойлера на принципа на естествената конвекция. При този вид системи не е необходима помпена станция за принудителна циркулация, както при сплит системите. Слабостите при този вид решения е, че имат високи топлинни загуби при по-ниска температура на околната среда поради влиянието на околната температура върху водосъдържателя и изискват източване поради риска от замръзване и течове върху порива през зимния сезон.

Основни видове слънчеви колектори за топла вода
Ще разгледаме основните технологии, заслужаващи внимание от гледна точка на рентабилна инвестиция, тоест достъпна цена, надеждност и висока ефективност. Отскоро, все по-масово навлизат концентриращите слънчеви термични колектори, но поради тяхната цена и недостатъчно предлагане, ще представим тази технология на по-късен етап.


8 броя Слънчеви колектори върху битумен покрив на семеен хотел     Източник: www.GreenSunSystems.eu

Плоски слънчеви колектори със селективно покритие – ориентировъчен ценови диапазон 500-1200 лв. с ДДС (в зависимост от качеството, производителността и бранда на продукта).
Най-разпространената технология за загряване на топла вода в световен мащаб, поради високата си ефективност и ниска цена, което ги прави изключително рентабилни. Плоските колектори са оптимално решение за региони с умерен и топъл климат, включително цялата територията на България. Най-просто казано, този вид колектори представляват вградена в метална кутия абсорбираща плоча със специално селективно покритие с интегрирани тръбички, лазерно или утразвуково заварени. Абсорбационното покритие е най-скъпата и най-важна част на плоските колектори, тъй като от него зависи ефикасното преобразуване на слънчевата лъчиста енергия в топлоенергия. Последните поколения селективни покрития преобразуват над 95% от слънчевата радиация.


Плосък слънчев колектор Bosch Solar7000TF     Източник: Bosch

Вакуумно-тръбни слънчеви колектори с термотръба (Heat pipe) – ориентировъчен ценови диапазон 900-2000 лв. с ДДС (в зависимост от качеството, производителността и бранда на продукта).
Вакуумно-тръбните колектори са изградени от прозрачни, паралелно разположени върху стоманена рамка цилиндрични вакуумни тръби с отвор от едната страна. Те са изработени от здраво боросиликатно стъкло, което издържа на градушка 30-35  мм.

Вакуумно-тръбен колектор, схема     Източник: www.GreenSunSystems.eu

Има два типа стъклени вакуумни тръби - двойни и единични. Във вакуумните тръби плосък абсорбер (алуминиев или меден), в който е заварена медна термо тръба. При вакуумно-тръбните колектори селективното покритие може да е нанесено върху стъклената вакуумна тръба или върху абсорбера. На практика, слънчевата лъчиста енергия се "улавя" от абсорбера, който загрява термо тръбата, която пък функционира като изпарител – изпарява течността в нея  и отдава тази топлинна енергия безконтактно към колекторната кутия.
През колекторната кутия циркулира топлофлуид, който охлажда термотръбата, а в последствие пренася  топлинна енергия в серпентината на бойлера. Вакуумно-тръбните слънчеви колектори са високо ефективни и се характеризират с много ниски топлинни загуби. Поради по-сложната си конструкция и по-висока цена, обаче, те са с по-ниска рентабилност при работа в умерени и топли райони, спрямо плоските слънчеви колектори. Причината за това е, че в зимния период, когато изпъкват силните им страни, най-вече,  топлоизолационни им качества, слънчевата енергия, достигаща до Земята е в значително по-малки количества. В този контекст, разликата в генерираната в повече топлинна енергия, благодарение на предотвратените топлинни загуби, не може да компенсира по-високата им цена. Все пак, в райони с ниски средногодишни температури, те са предпочитани пред плоските колектори, точно поради силните изолационни качества на "вакуума".

  
1. Единични стъклени вакуумни тръби    2. Двойни стъклени вакуумни тръби     Източник: www.GreenSunSystems.eu

Монтаж на слънчевите колектори
Оптимално място за монтаж на слънчевите колектори е покривът на съответната сграда или площадка върху носеща метална конструкция. Важно условие е колекторът да се постави на открито и незасенчено място. Друго добро решение за монтаж на слънчевите колектори е интегрирането им в конструкции – покрив, стена, вкл. като ограждащ елемент, което ги превръща в елемент от архитектурата на дадената сграда. За тази цел са разработени специални колектори, които функционират дори при монтаж на 90 или 180º.


Препоръчително е колекторът да се ориентира на юг. В случай, че е невъзможно да се спази това условие, е допустимо колекторът да се ориентира на югоизток или югозапад в отклконение от няколко градуса. Оптималният наклон на слънчевите колектори е в диапазона от 30 до 60°, като за оптимален се счита наклонът от 45°. Счита се, че при тази ориентация и наклон, сумарната денонощна трансформация на енергия има максимум.

Приложение и възвръщаемост на инвестицията
Слънчевите системи за топла вода са приложими, както в жилища и вили, така и в туристически комплекси: хотели, къщи за гости, спа центрове, комплекси с басейн; обществени сгради - болници, училища, детски градини, др.; търговски центрове; индустриални предприятия; селскостопански обекти – ферми, оранжерии, сушилни.

Колкото по-голяма е консумацията на топла вода, толкова по-бърза е възвръщаемостта на инвестицията в слънчева термична система. Това е така, тъй като с всеки литър безплатна вода от слънцето, ние спестяваме разход за електричество, газ и други невъзобновяеми източници.

Ще разгледаме 2 хипотези, даващи ориентация за ползите от инвестицията:
Слънчева система за топла вода с дневен добив 200 л. - пълна окомплектация + монтаж: Ориентировъчна инвестиция (материали и труд) при влагане на висококачествена техника = 4000 лв. с ДДС
Ориентировъчна сума на спестените годишни разходи за затопляне на вода: 700 лв. с ДДС/ година
Период на възвръщаемост: 5,7 години - при цена на електрическа енергия 0,18 лв. с ДДС – по цени за битови клиенти на ЧЕЗ към 15.08.2014 г.

Слънчева система за топла вода с дневен добив 2000 л. - пълна окомплектация + монтаж:Ориентировъчна инвестиция (материали и труд) при влагане на висококачествена техника = 20000 лв. с ДДС
Ориентировъчна сума на спестените годишни разходи за затопляне на вода: 7000 лв. с ДДС/ година
Период на възвръщаемост: 2,85 години - при цена на електрическа енергия 0,18 лв. с ДДС – по цени на ЧЕЗ към 15.08.2014

Важно е да отбележим следните факти:


  • Тенденция за постоянно повишаване на електрическата енергия в България, чиято цена, към момента за Квтч, е най-ниска в ЕС;
  • Постоянно нарастване на цените и несигурност при доставките на конвенционални горива - газ, петрол, газьол, др., което се отразява върху цената им;
  • Силна политическа активност на ЕС и международната общност в подкрепа на опазване на околната среда и повишаване на енергийната независимост;

Все повече, възможности в България за субсидиране на инвестиции във ВЕИ системи
•    REECL - Програма за кредитиране на Енергийната ефективност в дома (финансира зелени инвестиции от частни лица)
•    Оперативна програма "Иновации и Конкурентоспособност" 2014-2020 (ще финансира зелени инвестиции във фирми, очаква се да започне през първата половина на 2015 г.)
•    Програма за развитие на селските райони 2014-2020 - Инвестиционен приоритет 2.1: "Енергийни технологии и енергийна ефективност" (ще финансира зелени инвестиции във фирми и публичен сектор, локализирани в селските райони)
•    Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 (ще финансира зелени инвестиции в публичния сектор, очаква се да започне през първата половина на 2015 г.)
•    ПроКредит банк – Програма за Енергийна ефективност (финансира зелени инвестиции от частни лица, сдружения на собствениците и фирми)
•    Фонд за Енергийна ефективност и възобновяеми източници (финансира зелени инвестиции от частни лица, фирми, публичен сектор)
 

Автор: Петър Петров - "Грийн Сън Системс" ООД - www.GreenSunSystems.eu
Закони Нормативна база Коментари