Водни басейни, ефекти и каскади

В изграждането на хармонично и максимално доближаващо се до природата дворно пространство, в което да цари предразполагащо спокойствие, освен много растителност е хубаво да бъде включена и вода.
15.07.2008
Русана Цветанова
64
градина, басейн, ландшафт, растителност, водни площи
Водни басейни, ефекти и каскади
Източник: Още за къщата

В изграждането на хармонично и максимално доближаващо се до природата дворно пространство, в което да цари предразполагащо спокойствие, освен много растителност е хубаво да бъде включена и вода. Когато се вписва добре в околния пейзаж, водата влияе изключително благотворно върху човека със своята динамика и пластичност, като предизвиква у него различни чувства, събужда спомени и поражда нови емоции. Несъмнено тя привлича погледа с разнообразието, което внася сред зелнината, и изкушава наблюдателя да се приближи и да остане по-дълго в тази прекрасна атмосфера. Ето защо водата е важен фактор, влияещ силно върху хората, и затова нейното разположение в зелените площи трябва да бъде много добре премислено и след това прецизно осъществено. В практиката водата присъства под формата на басейни, водни каскади и най-различни водни ефекти. В зависимост от големината на пространството в него можете да разположите басейн с нестандартна форма, водно огледало, водоскок, река, поточе, фонтан или просто малка, но красиво оформена чешма.

За да прецените какво ви е най-необходимо, а и същевременно – най-целесъобразно, помислете първо за големината на водната площ. Тя зависи от зеленото пространство и трябва да изглежда естествено в него; да не преобладава изцяло, но и да не е прекалено малка и да се губи сред растителността. След това трябва да помислите за ефекта, който желаете да получите чрез водата. Ако се стремите към тишина и спокойствие в кътчето за отдих, най-добре е да разположите в него водна площ или водно огледало с подбран от вас размер, в което ще се оглеждат небето и околната растителност.
Ако искате повече динамика и живот в градината, сложете водна каскада на няколко нива, в която водата да пада от различна височина; игриво поточе, лъкатушещо между растенията, или фонтан, който чрез пръските си да освежава въздуха и да внася прохлада. Такива ефекти обаче произвеждат повече или по-малко шум и е добре да бъдат изградени на такива места, които са по-отдалечени от жилищната постройка.

Вписването на вода в зеленото пространство довежда до създаването на специфичен микроклимат около нея, особено ако тя е с по-големи размери. Увеличава се влажността на въздуха и почвата, развиват се разнообразни микроорганизми, а и наличието на вода привлича различни животни, които често се заселват наоколо. Най-голям е проблемът с комарите, които през летния сезон летят на рояци край водната площ. За да се справите с тях, трябва редовно да пръскате с инсектициди, а това не винаги е приятно. Друг недостатък е шумата от околните дървета, която попада във водата и я замърсява, особено наесен, когато се налага почистването да става все по-редовно. Затова когато изграждате някаква водна площ, съобразете се с околните дървета и по възможност я отдалечете от тях.

За да се вписва по естествен начин в околната среда, водната площ трябва да не се натрапва много, а да присъства деликатно. Край нея е хубаво да се поставят големи и по-малки речни камъни, край които да засадите храсти и цветя. Те ще придадат красив облик на мястото, а при водните огледала ефектът им ще бъде подсилен от огледалния образ. Същият принцип важи и при изграждането на фонтан или чешма. Ако купувате фундамент, съобразете цвета му с интензивността на баграта на храстите и дърветата наоколо. При растения с по-тъмнозелена багра на листата сложете по-светъл фундамент, а при такива с по-светла – по-тъмен фундамент. Така ще осигурите чудесен контраст и вашият фонтан/чешма няма да се загуби на фона на зеленината, а напротив – ще играе ролята на акцент. След като сте уточнили тези подробности, следва да съобразите нещата от техническата им гледна точка. Различните водни съоръжения се изграждат по различен начин и според различни изисквания.

При декоративните водни площи се следи за следното:
Като цяло разполагането им става в естествените понижения на съществуващия релеф. Ако обаче избраното място или релефът не са подходящи, може да се наложи допълнително моделиране. При по-раздвижен релеф има възможност за планиране на повече водни каскади, докато при по-равнинен условията са по-добри за разполагането на басейн. Извършват се наблюдения и върху състава на почвата. Тя не бива да е пропусклива. Най-добре е да бъде глинеста и ако такава липсва, трябва да се достави от другаде. Важно е да се направи добър дренаж, особено при наличието на подпочвени води. Разположените наблизо естествени водоизточници също се вземат предвид.


Видовете конструкции за изграждане на водните площи могат да бъдат глинени, стомано-бетонни, с PVC фолио и др.

Най-старата технология е от глина. Този метод се прилага при по-големи водни площи. Изискванията са глината да е свободна от отпадъци и органични примеси. Тя се използва във вид на каша, която се полага на тънки пластове върху геотекстил и се уплътнява непрекъснато. Уплътняването е добро, когато на повърхността на кашата спрат да се появяват мехурчета. Под геотекстила се полагат 10 см дренаж. Използването на хидрозил е подобно на това на глината. Той се прилага при водни площи с естествени водоизточници. Представлява монтморилонитова глина във вид на прах. При допир с вода набъбва силно и увеличава обема си 2.5 пъти. Глината се полага върху добре изравнено и трамбовано земно легло на пласт от 1 см. Полагането става ръчно или машинно в посока от брега надолу и след него леглото се покрива с 15 см пласт свързана почва. Важно е да няма органични частици. За да се увеличи свързаността на почвата на дъното на водната площ, може да се използва смляна сол. На 1м² се слагат 4 кг сол. По този начин глината намалява водопропускливостта си от 40 до 60 пъти. Излишната сол се отстранява, като почвата се промие с вода. Обработката със сол трябва да се повтаря през 3-4 години, за да има ефект.

При стомано-бетонните конструкции се използва хидротехнически бетон, който не пропуска вода и е мразоустойчив. Към бетона се слагат и различни добавъчни материали като скални частици, варовик, кварцови пясъци и др. Използват се и пластификатори, които повишават устойчивостта и якостта на бетона. Бетонът не бива да се излива монолитно, а на клетки с размери 4х4 м, като в горната част се поставят летвички при изливането. Образуват се фуги, които се запълват с пластични материали (най-често с битом и каменно брашно в съотношение 1:1). Върху бетонната конструкция се поставя циментова замазка от нискотермичен цимент за изравняване. Минималната дебелина на замазката е 1.5 см. След това се слага рабицова мрежа или друга армировка. Върху замазката се полага хидроизолация (най-често това са обмазващи материали на циментова основа). Понякога за това се използва битум, но не е препоръчително, тъй като е отровен за рибките. Върху хидроизолацията се слага облицовка, която се прави от различни материали – плочки от естествен камък, обли камъни и др. Облицовъчните материали се залепват със строително лепило, цимент или др. Възможно е и да не се сложи облицовка, а само двупластова циментова замазка, която е оцветена.

Все повече водни площи се правят чрез полагане на PVC фолио, тъй като е удобно и практично за работа. То се предлага навито на руло в черен цвят. Ширината му е от 2 до 4 м, а дебелината му – само 1-1.2 мм. Преди поставянето му върху почвата фолиото се развива и се оставя малко на слънце, за да се отпусне. Преди то да се изреже по формата на водната площ, мястото се напълва с вода. Фолиото трябва да остане поне 20 см над водата, но тъй като не е добре да остава на слънце, е важно да го прикриете с камъни, почва или друг материал. Върху вече поставеното фолио можете да декорирате по ваше желание. От избора ви на материали за облицовка на дъното на всяка една водна площ зависи дали тя ще стои естествено като част от пейзажа.

Все по-рядко се използва един друг метод – чрез асфалтова или битомна мушама. Когато се полага всеки следващ пласт, лентите мушама се обръщат перпендикулярно една на друга. При направата на коритата на водните басейни не бива да има никакви пукнатини, през които да навлиза вода, тъй като това може да разруши цялата конструкция. При изграждането на водни съоръжения някои хора прибягват до употребата на готови PVC форми. Те могат да бъдат оформени по-различен начин, но най-често срещаните са със стъпаловидна конструкция. Важно е под коритото на тези форми да се сложи дренаж (най-добре пясък) поне 10 см.

След като сте направили избора си и сте положили основите на вашата водна площ, е време да направите следващата стъпка – да сложите и съоръженията, без които не може, а именно преливник и сифон. Преливникът е необходим за оттичане на излишната вода, тъй като при обилен валеж водната площ бързо ще се препълни и ще залее околните площи. Сифонът е важен, за да можете при желание да изпразните басейна и да почистите коритото. Водата от сифона и от преливника се влива в шахта, където се пречиства и се връща обратно. Не бива да се забравят водната помпа и филтърът, за да може водата да се пести, като се използва една и съща вода, както и да се поддържа чиста по-дълго време. В зависимост от големината на водната площ се изчисляват мощността на помпата и диаметърът на тръбите. Тези изчисления се правят от специалист. Ако искате да имате и декоративни рибки, хубаво е да сложите устройство, което да снабдява водата допълнително с кислород, за да мога те да живеят нормално. При по-голяма площ водата се пречиства от растителността, вирееща в нея, и не са необходими толкова съоръжения.


За да имате рибки, се извършват наблюдения върху Ph на водата и внимателно се подбират скалните породи на камъните, с които ще се направи облицовката на дъното и стените. Варовиковите камъни много бързо променят водородния показател. Дъждовната вода като цяло е кисела, а ако използвате естествена изворна вода, тя трябва също да бъде проверена, тъй като може да бъде с различни стойности на Ph. Оптималната стойност на Ph за правилното развитие на повечето растения е 6.5-7.

Изграждането на водопади, реки и каскади също има свои правила. В зависимост от височината на водопада се подбира правилната конструкция според това по какъв начин желаете да пада водата – на плътна струя, на пръски и др. Ако водата в двора ще излиза от декоративна чешмичка, разположете чешмата на видимо място и я акцентирайте с камъни, растителност или други, подбрани от вас, материали.Когато водната площ е напълно завършена, спокойно можете да се замислите за нейното доукрасяване с мостчета, скакала, стъпки и др. допълнения. Декорирайте дъното и стените с материали по ваш избор. Днес в магазините те се предлагат в най-голямо разнообразие. Внимавайте да не се увлечете много по допълнителните елементи, за да не стане прекалено претрупано.

Растителността също е от голямо значение. В самите площи сложете разнообразна растителност, която обаче да не запълва цялата площ. Какви растения ще сложите, зависи от дълбочината на водата. При дълбочина над 50 см виреят водните лилии (Nymphaea alba). Плитководна се счита зоната от 10 до 50 см. В нея се отглеждат видове, чиято листна маса е над водната повърхност (Typha, Sagittaria, Pontederia и др.). В блатната зона, където нивото на водата често се променя, можете да използвате по-влаголюбиви видове (Caltha palustris, Hosta sp., Filipendula ulmaria, Iris pseudacorus и др.)
Във влажната зона, която не се залива с вода, но е добре обезпечена с влага, могат да се отглеждат видовете от блатната зона и всякакви други растения, виреещи в подобни местообитания. Поддръжката на растенията включва изваждането им през 1-2 години и разделянето им за подмладяване на туфите. Засаждането на водните растения се прави в съдове, поставени на дъното на водната площ. В съдовете се слага следният субстрат (1 част почва, 1 част торф (или листовка) и 2 части пясък) с дебелина поне 20–30 см. За да не се отмие субстратът, върху него се поставя филц или пясък с дебелина 5–8 см.

Не на последно място и с голямо значение е осветлението на водните площи. То придава приказна атмосфера на мястото нощем и затова е хубаво да го предвидите още при самото изграждане на водните ефекти; да набележите местата за захранващите кабели и осветителните тела. По стените и дъното могат да се разположат прожектори с цветни плаки. Съществуват и различни видове плаващи светещи тела и такива, които се поставят върху помпата. Можете да постигнете невероятен ефект между светлини и сенки и само чрез осветителни тела, умело поставени сред околната растителност така, че да акцентират върху водната площ и да я направят примамлив оазис за отмора и вечер.

Възможностите за изграждане на водни съоръжения са безкрайно много и тяхната форма, предназначение и начин на изпълнение зависят от избора, на който ще се спрете, след като предварително сте оформили представата си за мечтаното водно кътче. Стига да се доверите на специалист, вашите предпочитания ще бъдат прецизно изпълнени и ще можете да се наслаждавате на магията на водата във вашата градина.

Автор: Русана Цветанова
Закони Нормативна база Коментари