Водната завеса - естествен климатик в горещите летни дни

Водната завеса може да бъде екстериорен и интериорен декоративен елемент.
10.10.2010
д-р инж. Димитър Георгиев
10
Водна завеса, Форма водна завеса, архитектура, интериор
Водната завеса - естествен климатик в горещите летни дни
Източник: Д-р инж. Димитър Георгиев

Какво  представлява  водната  завеса
Това е фонтанна технология, при която се съчетават тихото и  приятно ромолене с много доброто  пречистващо и освежаващо действие на водата. Освен естетическата наслада водната завеса има действие на естествен климатик през горещите летни дни и е едно много добро  място за отдих  и релаксация. Тя може да бъде екстериорен и интериорен декоративен елемент, като особено ефектни са водните завеси, направени под купол на атриумно  пространство - на височина 5, 10, 15, 20 и повече  метра. Ако е изпълнена качествено, такава завеса е доста атрактивна дори когато не е включена. Когато водната завеса е изградена на по-голяма височина, погледът отдолу създава асоциация за бавно сипещ се сняг на едри „парцали”.
Този прекрасен ефект се дължи на гонещите се една след друга едри водни капки. Прохладното й действие  като естествен климатик през горещите летни дни се дължи на сравнително  голямата допирна площ на движещата се вода по  водоспускащите  ленти с въздуха. Така например при водна завеса с ширина 10 м, височина 3 м и разстояние между лентите 3 см  общата дължина на нишките е около 1000 м, а разгънатата допирна водна повърхност e около 25 м2, която площ  е еквивалентна на плътна водопадна струя  с размери  5 х 5 м.
Kачество на изпълнение
Всички тези ефекти могат да се постигнат с помощта на височинно разположено  дистрибуторно  устройство, вградено в декоративно оформен  иноксов  ламаринен кожух, със светещи  отвори по него,  осветление и дюзи, от които през 3 см  една от друга излизат ленти за придвижване на  водните  капки. Ако се използва открито  тръбно дистрибуторно устройство и рибарска корда  вместо специално предназначената лента  за това, се намалява ефектът на водната завеса. Много добро архитектурно решение се получава, когато до водната завеса  се изгради  водопад, подводно осветление, широкостеблени,  леко подскачащи водни струи с височина 10-15 см. Ако се добави и подходяща растителност, може да се получи екзотичен оазис.
Формата на водната завеса може да бъде различна в зависимост от архитектурните дадености на сградата или помещението, желанието на инвеститора, проекта на архитекта. Възможните форми си кръгла, елипсовидна, спираловидна, дъгоoбразна, праволинейна и др. Когато височината на водната завеса е по-голяма и същевременно водното огледало в основата е сравнително малко, при допира на падащите водни капки с водната повърхност се получават дребни, изскачащи извън резервоара водни пръсчици, а оттам и нежелателно и неконтролируемо намокряне на прилежащите стени и подове. За да се избегне този нежелан страничен ефект, е разработено и патентовано  решение, което гарантира улавянето на всички падащи капки и същевременно  регулира силата на шума, когато това е необходимо – в офис сгради, хотели и др. Водните завеси са подходящи решения в интериора и екстериора на частни и обществени сгради, атриуми, зимни градини, СПА центрове, вили и офиси.

+1
Автор: д-р инж. Димитър Георгиев
Закони Нормативна база Коментари