Водата, която пием

За да функционира нормално, човешкият организъм се нуждае от 1 до 7 л вода на ден, за да се избегне дехидратацията
14.04.2011
Елка Илиева
55
енергия, жива вода, активирана вода, алкална вода, водата
Водата, която пием
Източник: Елка Илиева

Какво е водата?


Водата (H2O) е субстанция без цвят, вкус и мирис – крайно необходима за всички познати форми на живот. Хората консумират така наречената питейна вода, която е съвместима с човешкото тяло. Водата играе жизнена роля в множество метаболични процеси. Голямо количество от водата се използва по време на храносмилането. Около 70% от свободната от мазнини маса на човешкото тяло е съставена от вода.
За да функционира нормално, човешкият организъм се нуждае от 1 до 7 л вода на ден, за да се избегне дехидратацията. Това количество варира в зависимост от степента на активност, температурата, влажността и други фактори.
По тази причина е много важно да обръщаме основно внимание на качествата на водата, която пием. 


Водоизточниците се разделят основно на два вида: повърхностни и подземни.


Повърхностните води са речни, езерни и други източници на земната повърхност. Те са с ниско минерално съдържание и затова се наричат меки. В тях има високо съдържание на примеси – хербициди, инсектициди, животински, промишлени замърсители и други органични вещества.
В бистрите планински потоци може да има наличие на Giardia or Coliform Bacteria от дивите животни – затова е препоръчително водата да се превари, ако се налага да се пие.


Подземните води поради контакта си с различни пластове с различна структура съдържат голямо количество разтворени минерали – основно на Ca и Mg. По тази причина те се наричат твърди води. 


Все още остава въпросът знаем ли какво пием?
Всеки ден ние може да пием вода, пълна с тежки метали, пестициди, токсини, хлор, без да си даваме сметка какво влиза в нашето тяло. С напредването на цивилизацията нашият живот става по-лесен, но за съжаление по-нездравословен. Всеки ден в организма ни навлизат множество химикали, които се акумулират с времето. Когато ги открием, вече е твърде късно за помощ. Резултати от проучване сочат, че 8 от 10 болести, от които страдаме, са причинени директно или индиректно от качеството на водата.


Какво е рн и защо е добре да пием йонизирана алкална вода?
Съкращението рН идва от френското peur Hydrogene, което означава “за водорода”, т.е. мярка за количеството водород в течността. Говорим не за алкализиращи или киселизиращи химикали в течността, а за количеството водородни атоми. Химикалите или минералите просто влизат в реакция с водата и създават водородни атоми. 


Защо това е толкова важно? Водородът е нашето гориво, той лекува, той е най-важното хранително вещество за нас, което осигурява нашата жизнена сила! Нивото рН показва количеството водород в течността, затова рН измерва жизнената сила, която можем да получим от съответната течност.


Когато във водата има електрическа енергия, тя кара водорода да приема една от двете форми – водород с положителен електрически заряд (киселинна вода) и водород, който се съединява с атома на кислорода и получава отрицателен електрически заряд. Това е основният градивен елемент на самия живот. На химичен език той се изписва така: ОН- един атом кислород и един атом водород с отрицателен заряд. Това е йонизирана вода. Тя е заредена с енергия и иска да я „дари” на всеки съответен атом във вашето тяло. Тя се нарича алкална вода. 


Въпросните йони или атоми имат способността да ускоряват химическите реакции на другите минерали във водата. Нищо в телата ни не може да се случи без химична реакция, а химичната реакция може да възникне само когато „електричеството” между два атома е съвместимо. Следователно, можем да кажем – ние сме химичен организъм. 


Кой печели тази битка между йоните? Всеки път киселината – телесните ни киселини, превземат и унищожават тялото след смъртта ни. Но те правят това много, много години преди да умрем. Даже сега! Разяждат, разрушават, разлагат, изгарят, окисляват. Всичко това е естествена част от уравновесената обмяна на веществата. Животът, който познаваме, е вътрешна битка между положително заредени атоми (йони) и отрицателно заредени атоми (йони). Със същия успех, но с по-малка точност можем да кажем, че животът е битка между киселината и основата. Точно за това се отнася рН. 


рН = равновесие киселина/основа = йонизиране = О.R.P.


 Да се върнем на водата. Когато Н+ йоните в нея са повече от ОН- йоните, тя се смята за киселинна, а когато ОН- йоните са повече от Н+ йоните, тя е алкална.
Водата може да съдържа водородни йони. Йонът е атом с електрически заряд. 


Можем да измерим рН с лакмусова хартия или с електронен рН измервател. Той ще покаже число от едно до 14, като рН 7 е неутрално (нито киселинно, нито алакално). Можем да използваме и уред за измерване на ОRP, който дава много повече информация. Той ни показва О = оксидиране, R = намаляващия или отдаващия P = потенциал на течността. Това е значението на ОRP. 


Уредът, който измерва ОRP, всъщност измерва електрическия заряд на водата и ако показателят е над нулата, тя е оксидираща (киселинна, „крадец” на йони). Ако волтажът е отрицателен, тя е отдаваща (алкална, отдава)! 


Сега вече можем да видим, че става дума не просто за избор на алкални храни и напитки, а за избор на начин за алкализиране, т.е. снабдяване с енергия, която да добавим към нашия запас от йони с отрицателна енергия, и за неутрализиране на положително заредените киселинни атоми в нашето тяло.
Стигаме до самата основа – използваме водата, за да доставим тази енергия в тялото си. 


В кръвта има много вода, следователно и тук двата вида вода – киселинната и алкалната – са в определено съотношение, както вече стана дума. Когато алкалните йони под формата на ОН- са повече, в кръвта има повече кислород, т.е. повече мигновено гориво за живот. Всъщност, ако кръвта ви е съвсем малко по-алкална (от 7.3 до 7.45), ще съдържа около 2/3 повече кислород! 
Не е ли възможно летаргията, която усещате, да се дължи просто на неспособността на кислорода да се пренася с кръвта ви? Можете ли да си представите ефекта от правилното количество кислород в организма на един спортист?


Алкалната вода е отрицателно зарадена и е антиоксидант. Антиоксидантите намаляват кле-тъчните и ДНК увреждания, причинени от радикалите. Пиенето на йонизирана алкална вода може да помогне за неутрализирането на киселини и да изчисти свободните радикали от тялото. Алкалната вода може да неутрализира киселинността в тялото, причинена от стрес, съвременните диети, замърсяването на въздуха и много от бутилираните води. Високата рН в тялото редуцира нуждите от мазнини и холестерол, за да защити тялото от увреждащи киселини. Пиенето на алкална вода освобождава мазнините и довежда до загуба на тегло. Здравото тяло е причина за намаляване на теглото, а не обратното. 


Активирана вода. Активираната вода, получавана чрез електролиза, е вода, която придобива съвършено нови свойства и се превръща в ефективно действащо, екологически чисто средство за профилактика при редица болести. Областите на приложение на активираната вода непрекъснато се увеличават, а хората я наричат „жива” и „мъртва” вода. 


Мъртвата вода (анолит, киселинна вода) е безцветна, прозрачна течност с кисел вкус и характерен мирис на киселина. Тази вода е отлично бактерицидно и дезинфекциращо средство. Тя забавя биологичните процеси в организма на човека и животните, понижава кръвното налягане, успокоява нервите, подобрява съня, намалява болките в ставите. При редовно изплакване на устната кухина с нея след ядене тя разтваря зъбния камък, спира кръвотечението от венците и дезинфекцира устната кухина. Мъртвата вода дезинфекцира много добре бинтове, бельо, дрехи, обувки, различни съдове, хранителни продукти, плодове, зеленчуци, дори помещения и почва.
Много ефективно и бързо лекува обикновената хрема, болката в гърлото при простудни заболявания, прекратява диарията. Лесно може да се приготви мъртва вода с широко рекламирания pH=5,5, която да се използва за миене вместо скъпо струващи препарати. Мъртвата вода освен това е заредена с положителни заряди около 0,9-1,1 волта, което усилва действието й. При съхраняване в плътно затворени съдове тя запазва свойствата с 2-3 седмици. 


Живата вода (католит, алкална вода). Живата вода е отлично тонизиращо и стимулиращо средство. Тя ускорява биологичните процеси в организма, увеличава кръвното налягане, подобрява усвояването на храната, ускорява обмяната на веществата, подобрява апетита, придава енергия, бодрост. Тя бързо лекува различни рани, драскотини, раздразнения на кожата, до язви на стомаха и дванадесетопръстника. Освен алкалните свойства живата вода е заредена с отрицателни заряди около 0,8-0,9 волта. Тя губи свойствата си по-бързо, отколкото мъртвата вода, за около седмица, при условие че се съхранява в плътно затворени съдове. 


Свойствата на анолита и католита са съвършено различни. При смесването на анолит и католит се получава отново неутрална вода, макар и вече без утайки. Затова, когато за лечебни цели се налага използването на двата типа вода, между тяхното приемане следва да има поне едночасова разлика. 


Често задаван въпрос е в какво се заключава лечебното въздействие на активираната вода. 


Активираната вода по своите електролитически параметри е много близка до телесните течности (кръв, междуклетъчна течност и др.). Затова тя се включва веднага в жизнената дейност на организма и влияе благоприятно на възстановяването на енергийния баланс на организма.


 

Автор: Елка Илиева
Закони Нормативна база Коментари