Високата култура на пожарна безопасност е ключова в изграждането на съвременни сгради

Прилагането на адекватни и надеждни противопожарни мерки могат значително да намалят застрахователната премия.
13.04.2020
Синхрон-С ООД
417
пожарна безопасност, Синхрон-С ООД, противопожарни системи, противопожарна защита
Източник: Синхрон-С ООД, www.synchron-s.com

В съвременните големи сгради, независимо дали са промишлени, търговски или административни, съществуват редица фактори за възникване на пожар, който може да се разпространи бързо и да има опустошително действие. Tози риск може да бъде избегнат с прилагането на адекватни мерки за противопожарна защита. Изключително важно е всички, които са заинтересовани за развитието на устойчиви сгради и предприятия да изграждат, поддържат и развиват висока култура на пожарна безопасност. Това означава, че е необходимо да се изпълнява стриктна и навременна политика по управление на пожарната безопасност, включваща комплекс от инженерно-технически и организационни мероприятия. Прилагането на такава политика ще доведе до предотвратяване на възникването на пожари, до бързото откриване и гасене на възникнали пожари и до ограничаване на тяхното разпространение.

Въпреки, че често се мисли за противопожарната защита като неудобство или излишно изразходвани средства, реалността показва, че пожарът е най-скъпият и най-опасният риск за всички управители и собственици на сгради и предприятия. Според застрахователните дружества  пожарът все още е на първо място като причина за загуби и представлява около 40% от всички застрахователни претенции в световен мащаб. Управители и собственици на сгради трябва да възприемат вложените средства в противопожарна защита като инвестиция в тяхната бизнес устойчивост, а прилагането на адекватни и надеждни противопожарни мерки могат значително да намалят застрахователната премия.

Възприемането и поддържането на висока култура на пожарна безопасност е важен елемент в изграждането на съвременни устойчиви сгради. Изключително важно е да се приеме необходимостта от балансиране на противопожарната защита и ефективността на работните пространства, като се обмисли прилагането на повече съвременни технологии и технически средства за намаляване на загубите от пожар. Такива средства са например противопожарните системи с водна мъгла, високократна пожарогасителна пяна, бързодействащи спринклери и чисти гасителни агенти, каквито СИНХРОН-С ООД разработва, тества и реализира за своите клиенти. Индивидуалният подход, който компанията прилага в изграждането и управлението на противопожарната защита е гаранция за устойчивост на всяка сграда и работен процес.
 

Закони Нормативна база Коментари