Винербергер се включи в „Да изчистим България за един ден!

Под мотото „Строим с чиста съвест“ Винербергер се включи в кампанията „Да изчистим Българияза 1 ден“.
14.05.2012
Винербергер България ЕООД
93
Винербергер, Да изчистим България, почистване, Парк Витоша
Екипът в София се включи в почистването на Парк Витоша.
Източник: Винербергер България ЕООД

В синхрон със своята социална и екологична отговорност Винербергер се включи в най-зелената и значима кампания в България досега.Винербергер даде своя принос в активното почистване на 12-ти май 2012 г. в цяла България.
Екипът на фирмата в София се включи в почистването на Парк „Витоша“ , като започна от „Златните мостове“ и мина през хижа „Кукер“, чак до обширните поляни на хижа „Момини скали“, включително прилежащите канавки и дерета в обсег от 20 м. край пътя, водещ до там. Бяха почистени добре познатите полянки и заслони по маршрута, които бяха особено засегнати от човешкото присъствие в местността.От повече от 60-те тона събрани от района на Парк „Витоша“ Винербергер допринесе с почти един тон. Интересни находки зареждаха с настроение групата и й даваха сили да продължи. Дори и най-малките участници, деца на служители, не отстъпваха по ентусиазъм и издържаха почистването до хижа „Момини скали“.
Екипът в гр. Луковит се включи като партньор на община Луковит.Освен с човешки ресурс Винербергер предостави на общината и необходимите ресурси от техника и машини. Успоредно с почистването нарайона околокерамичния завод, служители се включиха и в почистването на нерегламентирани сметища в покрайнинитена града, възлизащи на почти 300 м3 битови и строителни отпадъци.
В градовете, където Винербергер има търговски представители, бяха организирани локални акции за почистване на междублоковите пространства и пространствата около строителните складове на дистрибуторите на фирмата в градовете Плевен, Пловдив, Бургас, Варна и Русе.
В края на ползотворния ден Управителят на Винербергер ЕООД – Атанас Буглов благодари на всички участвали служители с думите: „Поздравления и благодарност на всички! Чистата съвест може да се разбира и интерпретира различно – има много индивидуални фактори на влияние. Като цяло обаче вярваме, че ние направихме нещо хубаво и се надявам всеки един от нас да го е почувствал така, макар и по свой индивидуален начин. От позицията на Винербергер сме убедени, че това няма да остане изолирана проява на опазване на природата, а по-скоро ще отбележи началото на серия от много по-мащабни дейности в тази насока.“

+1
Автор: Винербергер България ЕООД
Закони Нормативна база Коментари