Видове зидани конструкции според предназначението и материал

Поради индустриализирането на строителството се развиха редица нови методи и технологии, които изместиха на заден план зидарията от основните строителни технологии.
15.02.2009
Още за къщата
1005
стени, зидарии, конструкции, разтвори за зидарии, инструменти
Видове зидани конструкции според предназначението и материал
Източник: сп. “Още за къщата”

Поради индустриализирането на строителството се развиха редица нови методи и технологии, които изместиха на заден план зидарията от основните строителни технологии. При традиционното строителство и при някои от новите строителни системи приложението на зидариите за изграждане на стените все още е значително. Зидарията представлява наредени по определен начин естествени камъни, тухли или друг вид изкуствени блокове, споени помежду си с разтвор.


В зависимост от предназначението зиданите конструкции са: стени, основи, комини и други. Според материала, от който са изработени, зидариите биват от естествени и от изкуствени материали. Тези, от естествен камък, се прилагат  при строителството на надосновни стени, подпорни зидове, оградни зидове и др. Използват се материали със здрав скален произход, които са устойчиви на атмосферни влияния – гранит, сиенит, риолит, варовик, пясъчник, базалт и др.


Формата на камъка за градеж зависи от геоложкия строеж на скалата и от начина на добиване - обли (речни), ломени, цепени, рязани и дялани камъни.  


Тухлени зидарии - изработват се от тухли и разтвор.
Зидарии от изкуствени блокове - газобетон.
Комбинираната зидария съчетава два строителни материала - камък и тухли, камък и бетон, бетон и тухли.
Зидариите от стъклени блокове се ползват за изграждането на преградни  вътрешни стени, декоративни пана, както и на  външни стени, които пропускат светлина и др.


ВИДОВЕ ГРАДИВНИ СТРОИТЕЛНИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ЗИДАРИИ
Зидарии от керамични и бетонни блокове. Тези блокове са за ръчно повдигане (до 20 кг) и такива, които се монтират с кран (с маса 0,5-5 т). Блокчетата са с кухини, което намалява масата им и повишават топло- и звукоизолационните качества на стените, изградени с тях. 


Малките блокове се свързват с варов или варо-циментов разтвор, като за подсилване на здравината се поставя обла или плоска стомана в хоризонталните фуги. 


Зидария от стъклени тухли. Има тухли със затворена кухина, кухи тухли с отворена от едната страна кухина, половинки тухли. Стъклените тухли се правят като се излива пластичен циментов разтвор, а във фугите се полага армировка от обла стомана в двете посоки. Кухите стъклени тухли пропускат мека светлина и осигуряват по-добра топло-и звукоизолация от обикновените прозорци. Когато изграждате стена от стъклени тухли, стъклената площ не трябва да е повече от 6 м², а максималните размери в една посока са до 3,00 м, поради по-големия коефициент на температурни разширения. Когато искате да изградите по-голяма площ със стъклени тухли, трябва да я разделите на „отдели” посредством  стоманобетонни пояси с дебелина 6 см. Между стъклените тухли и стоманения пояс се оставят температурни фуги 3-5 мм., които се запълват с пластичен материал.


Стъклените ламети с П-образно сечение се произвеждат с размери 25-50 см. широчина на страничната ивица 3-6 см. и дължина до 5 м. Редят се едностранно или двустранно, а фугите се запълват с пластмасов кит. С тях могат да се изпълняват както външни, така и вътрешни стени.


РАЗТВОРИ ЗА ЗИДАРИИ И НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ 
Строителните разтвори представляват смес от свързващо вещество, добавъчен материал, които при забъркване с вода образуват пластична каша, която с течение на времето се втвърдява. Разтворите трябва да имат качества като подвижност, компактност, устойчивост срещу разслояване, а след втвърдяването им и якост.


Разтворите се произвеждат в специализирани цехове, а понякога на самата строителна площадка.  Технологията на производство на варови и варо-циментови разтвори включва три основни етапа: доставка на материала, гасене на варта и разбъркване.


Гасенето на варта представлява смесването на негасената вар с вода, което е  механизиран процес. За получаване на 1 м³ гасена вар са необходими 443 кг. негасена вар и1,3 м³ вода. Горещата вода ускорява гасенето. Технологията трябва да се променя в конкретния случай, за да не се получи ,,удавяне’’ или ,,прегаряне’’ на гасената вар. Варното мляко се прецежда през сито и се изсипва в ями за обезводняване и отлежаване, което трае 15-20 дни. То  добива  тестоподобна  маса.


При приготвянето на разтворите циментът се дозира по маса, а варта, добавъчните материали и водата - по маса или обем. Технологичната последователност е следната - при варовите разтвори варта се разбива предварително, след това се прибавя пясъкът и накрая, ако е необходимо, допълнително количество вода за постигане на желаната консистенция.


При варо-циментов разтвор към варното мляко се прибавя суха смес от цимент и пясък, след което се добавя необходимото количество вода.  


Как да изпълним правилно  ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ
Когато полагате първи ред при тухлена зидария, той трябва да се полага върху абсолютно хоризонтална плоскост, проверена с мастар и либела (основа, цокъл, плоча).


Полага се само един пореден ред, а не два или повече редове едновременно. Ако ви се наложи да преместите тухла,  която вече е поставяна веднъж в зидарията, отстранете изцяло свързващата смес и поставете нова. 


Хоризонталните фуги трябва да са строго хоризонтални и с дебелина до 1,2 см. За целта от външната страна на зида се опъва канап, превързан към зидарията или към  редоуказатели. Стени с дебелина 1 ½  тухли и повече се „водят” по два канапа. На всеки 5-6 реда хоризонталността на тухлените редове се проверява с либела и мастар. След завършването на всеки ред свързващият разтвор се разстила равномерно, с еднаква дебелина върху тухлената стена.


Вертикалните тухли с дебелина 1см  трябва да бъдат изцяло запълнени с разтвор и да не съвпадат в два последователни реда, а да се разместват най-малко с ¼ тухла, с изпълнението на така наречената превръзка. Стените и страните на отворите трябва да бъдат абсолютно вертикални, което се проверява чрез спускане на отвес от всеки нов хоризонтален ред към едни и същи контролни тухли от по-долните редове.

Автор: Още за къщата
Закони Нормативна база Коментари