Вентилирани фасади

Вентилираните фасади комбинират естетическото въздействие на модерната архитектура с предпазването на носещата конструкция на сградата от атмосферни въздействия и отлична топло- и звукоизолация.
15.11.2006
арх. Явор Андреев
473
фасади, вентилирани фасади
Източник: Изовер България

Вентилираните фасади комбинират естетическото въздействие на модерната архитектура с предпазването на носещата конструкция на сградата от атмосферни въздействия и отлична топло- и звукоизолация. Те са многослойна система, позволяваща сух монтаж на защитна обвивка от външната страна на ограждащата конструкция на сградата. Тя се състои от обшивка, въздушен слой, конструкция - носеща обшивката, и изолационен слой.


арх. Явор Андреев, управител на Изовер България

Трябва да отбележим, че прозрачните двойни стъклени фасади също биха могли да бъдат наречени вентилирани, тъй като и при тях във въздушния слой между двата пласта стъкла има вентилация, било то естествена или механична.Моменти от монтажа на изолационния слой от стъклена минерална вата Isover FDPL 10 cm i носеща конструкция на фасадата на Mall of Sofia. източник: Изовер България

Ролята на обшивка могат да изпълняват както традиционните облицовъчни тухли (сандвич зид), каменни плочи, дърво, така и модерни композитни материали - алуминиеви, ламинатни плоскости, керамични плочи, PCV ламели и др. Композитните материали имат предимството да са много по-леки от традиционните, да предлагат по-голямо цветово разнообразие и с това да осигуряват интересни архитектурни решения без сложни конструктивни или монтажни решения. 

Вентилационният слой е дал наименованието на системата. Той помага за изолацията на сградата от летните жеги, когато температурата по повърхността на обшивката може да достигне 70-80 градуса и дори повече при южно изложение и тъмни цветове. Циркулацията на въздуха под обшивката не позволява акумулираната в обшивката топлина да се предаде пряко към стените на сградата. Резултатът е по-малка температурна разлика между външната и вътрешната повърхност на външните стени, а следователно и редуцирани разходи за охлаждане.  По същия начин през студените месеци топлинните загуби се намаляват поради по-малкото топлопреминаване, функция на по-малката разлика в температурите на двете противоположни повърхности на външните стени.


Схема
1.  Външната обшивка има естетически и защитни функции.
2.  Въздушният слой осигурява естествената вентилация на системата.
3.  Носещата субконструкция – обикновено алуминиева, се закрепва за ограждащата конструкция на самата сграда и гарантира механичната стабилност на системата.
4.  Изолационният слой се монтира от външната страна на ограждащата конструкция между носещата подконструкция и гарантира подходяща топло- и звукоизолация на сградата.


Принципът на вентилираната фасада е същият както и при студените покриви, където покривният слой е отделен от топлоизолацията посредством скара от летви при скатните дървени покриви или двойна стоманобетонова конструкция при плоските покриви. На практика вентилируемият слой играе ролята на буфер между атмосферата и вътрешния микроклимат.

За да се експлоатира докрай предимството на вентилационния слой, най-подходяща за коментирания вид фасади е изолацията от минерална вата (каменна или стъклена). Свойството, което я отличава от другите видове ефективни топлоизолационни материали, е паропропускливостта ґ. Това означава, че положеният върху външната стена изолационен слой не възпрепятства преминаването на влага - конструктивна или експлоатационна, която под формата на пара преминава през стените и се изпарява от циркулацията във въздушния слой. Така и изолационният слой, и ограждащата конструкция винаги са сухи, в добро състояние,  което е гаранция за дълговечността на  сградата. Наред с топлоизолационните си свойства минералните вати допринасят и за по-добрата звукоизолация на вентилираната фасада. Освен това ватата е негорим материал, което е съществено при обшивки от леснозапалими или горими материали, като винилните ламели например. Те нямат температурни разширения, монтират се между профилите на носещата подконструкция и се закрепват механично върху стената.Детайл вентилирана фасада
Дебелина [см] и елементи на системата
U = 0,22 W/m2K
Rw > 70dB


  0,5  Фасадна обшивка
  2,5   Въздушен слой
14,0  Топлоизолация от минерална вата Isover FDPL
25,0  Стоманобетонова ограждаща конструкция


Външната обшивка се монтира върху система от носещи профили (носеща подконструкция), сигурно закрепени към ограждащата конструкция на сградата. Окачването може да бъде видимо или скрито. При по-леките обшивки профилите са алуминиеви, а в някои случаи дори могат да се заменят от дървена скара. При монтажа на тежки каменни плочи се налага да се подбират така, че да поемат движението от линейните разширения на материала. Разстоянието, през което се монтира системата от профили, зависи от растера на отделните елементи на външната обшивка. Предимството при монтажа на обшивка върху носеща конструкция е, че могат да се компенсират всякакви неравности по повърхността на сградата и да се даде възможност за монтаж на различни дебелини изолационен материал, да се прокарат инсталации за вентилация, отопление, комуникация и пр. Тъй като при монтажа както на носещата конструкция, така и на изолационния слой и обшивката няма мокри процеси, изпълнението на вентилирана фасада не зависи от метеорологичните условия. Поддръжката е лесна, защото при повреда могат да се сменят само отделни пана от обшивката.

С напредъка на технологиите и с постоянния стремеж към намаление на разходите за отопление и вентилация вентилираните фасади се развиват от активни към интерактивни системи. Това означава, че циркулацията във въздушния слой се ускорява механично, като се включва като елемент от цялостната вентилационна система на сградата. Към чисто естетичната функция на обшивката се добавят нови енергоакумулиращи функции чрез монтаж на пана с фотосоларни клетки. Имайки предвид и възможността в носещата подконструкция да се положи по-сериозна дебелина изолационен слой, без да се отнема от РЗП на сградата, вентилираните фасади са логичната система за сградна обвивка при строителство на принципа на пасивната къща.

Леките фасадни изолационни плочи Isover FDPL се налагат като желан продукт за изолация на вентилирани фасади поради отличните си топлоизолационни свойства (л 0,034 W/mK), стабилната форма, малката тежест и лекотата на монтаж. Стандартно FDPL е каширан със стъклофибърен воал, който отвежда евентуално попаднали дъждовни капки, дори при кос вятър, извън изолационния слой. С този продукт през последните години са изпълнени множество престижни офис и търговски сгради с различни видове обшивки - алуминиеви и ламинатни плоскости, керамични плочи и др.
 
 

Автор: арх. Явор Андреев
Закони Нормативна база Коментари