Велукс България

“АТИКА” ОТ VELUX (продължение)

20.10.2007
Велукс България ЕООД
419

Разположението на помещенията в “Атика” е подобно на еднофамилна къща. Помещенията са разделени на три части, разположени върху квадратна площ от 10 на 10 м.

Закони Нормативна база Коментари