БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ИЗОЛАЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ИЗОЛАЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО ОРГАНИЗИРА В ГРАД СОФИЯ СЕМИНАР-ОБУЧЕНИЕ
28.08.2012
БАИС
176
семинар, БАИС, хидроизолации, проектиране, наредба №2 на МРРБ
БАИС ОРГАНИЗИРА В ГРАД СОФИЯ СЕМИНАР-ОБУЧЕНИЕ
Източник: БАИС

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ИЗОЛАЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

ОРГАНИЗИРА В ГРАД СОФИЯ СЕМИНАР-ОБУЧЕНИЕ
НАРЕДБА №2 НА МРРБ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ, КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА ХИДРОИЗОЛАЦИИ И ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

Адрес:
София 1046,
бул. "Христо Смирненски" №1,
корпус А, ет.4, офис №5,
(над аула "Максима"),
тел/факс: (02) 963 10 71,
e-mail:bais.bg@gmail.com
http://www.bais-bg.com

 

Автор: БАИС
Закони Нормативна база Коментари