ботаническа градина

Ботаническата градина в Балчик

15.02.2010
Русана Цветанова, ЛТУ, София
843

Едно великолепно ландшафтно решение, устояло на времето

Необятност от чувства, инстинкт и интелект-талант. Ирена Прoфирова е избрала пътя на красивото, цветовете и формите.

Закони Нормативна база Коментари