блокова конструкция

Блоковата конструкция спада към най-старите начини за строене с дърво

Закони Нормативна база Коментари