битови отпадни води

MULTILIFT на Grundfos са компактни и мощни подемни станции, които събират всякакви видове битови отпадни води от всякакви видове сгради.

Пречистване на битови отпадни води

12.09.2010
сп. “Още за къщата”
492

Според произхода и състава отпадъчните води са три основни типа: битови, производствени и атмосферни.

Закони Нормативна база Коментари