биологично

Пречистване на битови отпадни води

12.09.2010
сп. “Още за къщата”
474

Според произхода и състава отпадъчните води са три основни типа: битови, производствени и атмосферни.

Закони Нормативна база Коментари