Баумит КристалТоп – пастообразната минерална мазилка от ново поколение

Премиум мазилките и боите с марка Баумит предлагат по-дълга защита срещу замърсяване, осигуряват самопочистване на повърхността, запазват цвета на фасадата дълготраен, красив и жизнен.
01.04.2023
Баумит България ЕООД
807
минерална мазилка, baumit, мазилки за фасада, Баумит КристалТоп

Крайните фасадни покрития придават на сградата атрактивен, естетически въздействащ облик и същевременно служат като защитен слой за конструктивните елементи от бетон и зидария, и за покривните им слоеве – хастарни мазилки, топлоизолационни плоскости и др. Премиум мазилките и боите с марка Баумит предлагат по-дълга защита срещу замърсяване, осигуряват самопочистване на повърхността, запазват цвета на фасадата дълготраен, красив и жизнен. Премиум продуктите на Баумит се нанасят лесно и бързо, и са с перфектна еднородна текстура.
 


Най-новият сред тези продукти е мазилката Баумит КристалТоп. Това е фасадна мазилка, която съществено се отличава от всички известни до момента подобни мазилки, с революционна технология на свързване. За да стартира, обаче, този процес, мазилката се нуждае от допълнителна активираща съставка. Ето защо ние говорим за комплект от специален грунд и мазилка – Баумит КристалАктиватор и Баумит КристалТоп. Мазилката втвърдява и постига желаните якостни показатели единствено, когато първоначално върху основата е нанесен специалният грунд. Затова двата продукта ще се предлагат в комплект – Баумит Кристал Комплект.


Баумит КристалТоп е естествена и дишаща, тя по-трудно се поддава на запрашаване и посивяване, и е изключително здрава. Тези уникални качества се дължат най-вече на нейния минерален характер.


Тя е първата минерална мазилка, която се предлага в кофа, в пастообразно състояние. Мазилката притежава кристална структура, защото над 95% от нея е с естествен, природен характер, съставена от неорганични суровини. Тази структура прави мазилката изключително паропропусклива.


Баумит КристалТоп е с отлична устойчивост на мръсотия и замърсяване. В основата на тези свойства е замяната на ¾ от органичното свързващо вещество с минерално такова. Това води до така наречения кристалинен ефект, който предпазва фасадните повърхности от посивяване.


Мазилките с органични свързващи вещества променят някои от физичните си свойства с промяна на температурата. Така например е установено, че когато температурата на въздуха, а оттам и на фасадната мазилка се повиши над 12–15°C, органичните свързващи вещества омекват, в сравнение с първоначалното си състояние. Тази температура, при която настъпва омекването, е известна като температура на встъкляване. При надминаването ѝ настъпва омекване на мазилката, мръсните частици залепват по нейната повърхност, а по-фините от тях проникват навътре и се сливат с нея, без повече да могат да бъдат отмити. Така повърхността посивява с течение на времето.


Поради минералния характер на основното свързващо вещество, при Баумит КристалТоп посивяване не се наблюдава или е сведено до минимум. Кристалинният ефект, именно, прави продукта нетермопластичен и неомекващ независимо от повишението на температурите и увеличава повърхностната якост на мазилката. Така създадените условия за силно намаляване на натрупването на мръсотия водят до удвояване на жизнения цикъл на Баумит КристалТоп.
 


Мазилката може да се оцветява в цветовете от каталога Баумит Лайф, с последна цифра в означението между 3 и 9, като се изключат и цветовете, които се постигат с органични пигменти (означени с полукръг), или общо в ок. 720 цвята!

  


Баумит Кристал Kомплект е брилянтно съкровище от лабораториите на Баумит. Тази естествена покривна система е в състояние да създаде самостоятелна кристално твърда повърхност с първокласна устойчивост на мръсотия. Oтличителният съюз на мазилката Баумит КристалТоп и Баумит КристалАктиватор гарантира на фасадите дълготрайна красота, блясък и чистота.

Закони Нормативна база Коментари