Басейнът - въпрос на избор

Ако сте решили да построите фамилен басейн, реализацията на това решение започва с избор на няколко неща...
15.06.2006
Сивон-С
64
басейн, размери, облицовки, хидроизолация, форма
Басейнът - въпрос на избор
Източник: Сивон-С

Ако сте  решили да построите фамилен басейн, реализацията на това решение започва с избора: къде да бъде разположен басейнът; как да се впише в заобикалящата го среда, какъв тип, форма, размери да бъде и т.н. Отговорът на тези въпроси е вашият избор, израз на вашия вкус и именно активното ви участие ще направи басейна частица от вашия дом. Разбира се, консултациите с експерти са нужни и полезни.

Основни правила и оценки, свързани с избора на терена, формата, размерите и констр укцията на басейна
Здравина на терена. Басейнът не трябва да лежи върху пресни насипи. Наличието на плитки скали значително затруднява и оскъпява построяването му. Трудности създават и подпочвените води. Трябва да се избягва също близостта на септични ями, канализационни тръби, силови електрически кабели и др.


 • Огряване за водата и плажа от слънцето. Оптималното ситуиране от тази гледна точка е особено важно за прохладните региони. Трябва да се държи сметка и за възможното засенчване от по-отдалечените дървета и постройки.
 • Защитност от ветрове. Заветът е предпоставка за комфорта на къпещите се и значително намалява изпарението и охлаждането на водата, както и замърсяването и.
 • Интимност на мястото. В интимна обстановка ще прекарвате свободното си време в тишина и уют. По възможност избягвайте близостта на любопитни съседи, на интензивен автомобилен трафик и на автомобилни паркинги.
 • Pастителност.  Големите дървета, с капещи листа замърсяват водата и плажа и задържат влага,а бллизостта на растителните видове с разклонена енова система е заплаха за замазките на басейна.

Басейнът трябва да се вписва хармонично в пространството. Разположението му зависи от неговата форма и от близките постройки.

Избор на форма и размери
Изборът на формата и размерите на басейна е въпрос на вкус, но трябва да бъде съобразен с неговата функционалност, с архитектурата на къщата и стила на оформлението на околното пространство.

Правоъгалната форма с предпочитани пропорции на страните за фамилен басейн 1:2 и размери  5х12 м е класическа, подходяща е за спортни цели и на практика се вписва във всеки двор. Изчислените форми са удобни за покриване и улесняват екплоатацията.

Свободните раздвижени форми на басейна могат да бъдат изява на оригинален вкус и естетични изисквания. Изборът на формат и хармонизирането на басейна с околната среда е сбоеобразно предизвикателство Такива басейни са по-трудни за техническо изпълнение и покриване.

Няма норми за дълбочината на басейна, но световната практика е наложила някои оптимални дълбочини и при наклонено дъно дълбочината се променя от 1,2 м до 1,6/1,8 м, а при хоризонтално дъно обикновенно е 1,5. Ако басейна се използва за скокове, необходимо е много по-голяма дълбочина.

Видове басейни
След като е избран терена, формата и размерите на басейна предстои да се избере конструкцията му. И тук разнообразието не е малко и непрекъснато се обогатява с нови материали и конструктивни решения. Конструкциите може да се класират по много показатели, но естествено се открояват сглобяеми монолитни и надуваеми.

Сглобяемите басейни могат да бъдат:
-     панелни (метални или пласмасови), които винаги се монтират върхубетонно дъно, вкопават се и около тях се правят бетонни пояси;
-     леки метални конструкции (надземни басейни), като някои от тях могат да се вкопават;
-     атрактивнни са дървените конструкции над земята, наи-често с формата на многоъгълници; дървените талпи, които изграждат стените ма басеина се монтират лесно;
-     произвеждат се и басейни в заводски условия, чиито монтаж е много бърз.

Монолитните конструкции
Най-широко разпространение сред монолитните конструкции имат тези от железобетон. С новите хидроизолационни материали се постига гарантирана водонепропускваемост на коритото.
Надуваемите басейни, които се предлагат на пазара са с различни форми, размери и аксесоари за поддръжка.

Облицовки
В облицовките за басейни има голямо разнообразие на материали, десени и цветове. Широко се използват в практиката PVC мембрани, керамични плочки, стъклокерамика, полиуретанови покрития и специалнни бои за басейни.
PVC мембраните представляват армирано или неармирано фолио. Неармираното фолио е с дебелина от 0,5 до 0,8 мм и е основен вид покритие при сглобяемите басейни. То се залепва при заводски условия. Армираното фолио е с дебелина от 0,8 до 2,0 мм. То се разкроява и залепва за място. PVC мембраните се монтират лесно, имат голямо цветово разнообразие, завода производител дава гаранция 10 години при нормална експлоатация.

Но PVC мембраните имат сравнително каратък живот, при ремонт остават следи, трудно се почистват при трайно замърсяване, лесно се нараняват, уязвими са от химикалите при неправилното иим използване.

Керамичните и стъклокерамичните плочки се предпочитат заради дългия живот, индеферентни са към химичните продукти и басейна, незаменими са при басейни с преливници, дават възможност за оформяне на пана – мозайки, лесно се ремонтират и след ремонта се остават следи. Но техният монтаж е по-бавен и по-трудоемък, което оскъпява облицовката в сравнение с PVC мембраните.

Полиуретановите покрития са качествени, но се използват по-рядко поради специалното оборудване, необходимо за построяването им. Напоследък се появиха на пазара и такива покрития, нанасянето на които става много лесно, без специално оборудване.

Изпълнение на басейн с бетонно корито - препоръки:


 • Дренажът на подложния бетон би трябвало да бъде 15 см трошен камък или пясък (или аналогично техническо решение на конструктора).
 • Подложният бетон за дъното на басейна е 10 см.
 • За дъното на басейна е необходимо да се направи двуредова арматура за 20-сантиметрова плоча (точните изчисления се правят от конструктора).
 • Бетонът трябва да бъде водоплътен и лек.
 • От арматурата на основата трябва да се оставят мустаци за захващане на арматурата на стените, която също трябва да бъде двуредова за 20-сантиметрова дебелина на стената. Не е проблем да се изливат поотделно дъното и стените на коритото.
 • Трябва да се изпълни хидроизолация на външната страна на коритото на басейна, особено при наличие на подпочвени води.
 • Трябва да се направи дренаж около басейна.
 • Преди изливането на бетона за дъното на басейна трябва да се заложи сифонът и тръбата към него.
 • Преди изпълнението на дренажа около басейна трябва да се направи тръбната инсталация на басейна.
 • Не трябва да се прави замазка на вътрешната страна на коритото. Това се прави от фирмата за басейни, когато се поставя облицовката.
 • Необходими са срещи с изпълнителя на строителните работи за изготвяне на план - график за последователността на работите и за уточняване на взаимодействието.
 • В техническата станция на басейна трябва да е осигурено електрозахранване, да има питейна вода и извод към канализацията. Размерите на станцията се съгласуват със специалистите. Желателно е техническата станция да се разположи при възможност в някое помещение на къщата, за да се избегне влагата на шахтите около басейна.

Околно простанство
Пространството около басейна подсилва впечатлението, осигурява комфорт на къпещите се и може съществено да намали външното замърсяване на водата. Основните му елементи са бордът, плажната ивица и прилежащото ѝ пространство.

Бордът и плажната ивица най-често се покриват с циментови, пясъчни или други декоративни плочи, които се нареждат с малък наклон, навън от басейна, за да се избегне замърсяванвто му с мръсна или дъждовна вода. Тези материали не трябва да бъдат хлъзгави или порьозни, което ги прави уязвими през зимата и трудни за поддържане.
Плажната ивица може да бъде покрита с изкуствена трева или декинг системи от различен вид дървесина(банкерай, дъглас, чамов материал или термообработени смърч или бреза) обработена по специален начин, който я прави устойчива на влага и директен контакт с вода. Декинг системите са особено актуални през последните години, както за басейни така и за спа центрове. Могат да бъдат монтирани по дължина или на каре. Освен че се монритат бързо и лесно (клип система или нут и перо) с тях може да се регулира неподравнената повърхност.

В съседство с плажната ивица, между съблекалните и басейна, при желание могат да се монтират душове и “басейни за крака”, осигурени с дезинфектант и непрекъснато циркулираща вода.

При оформянето на пространството около басейна трябва да се има предвид, че това е зона за почивка на къпещите се и “санитарна” ивица, която предпазва водата от замърсяване. Поради това в тази зона не трябва да се засажда бодлива растителност или на бордовете да се поставят саксии.

Видове покривала
Басейнът може да стане източник за неприатни проблеми, ако остане открит продължително време. Преди всичко той е потенциална опасност за децата и домашните любимци, в него попадат от фин прах до пера, насекоми, листа и клонки, които затрудняват филтрацията на водата. Дневната светлина също благоприятства развитието на водорасли и мокроорганизми, а ултравиолетовата и компонента обезцветява и състарява облицовката от фолио. Това прави необхосимостта от покриване на басейни почти задължителна.


 • Лятно покривало - изотермичното лятно покривало е направено от специално фолио и плува върху водната повърхност на басейна. То намалява разходите за поддръжка на басейна(топлинна енергия и химични продукти) и намалява изпарението на водата, което е особено важно при вътрешните басейни. Тези покривала лесно се поставят и прибират.
 • Зимно покривало - предпазва от различни замърсявания и намалява опасностите при деца и домашни любимци. Монтажа и демонтажа са по-трудни.
 • Жалузи - най-ефективното покривало, както през зимата така и през лятото. Това са кухи PVC пластинки, прикачени една кум друга, които плуват върху повърхността на водата. Дават сигурност срещу удавяне, защита от замърсяване и свтлина, както и запазват облицовката на басейна.

Покриви
Покривът удължава сезона на ползане на басейна почти два пъти при нашите условия. Покрития басейн съчетава предимиствата на вътрешния басейн и на басейна на открито: парниковият ефект трайно повишава температурата на басейна с 8-12 С и значително намалява температурните флуктуации. Покривът пази от външно замърсяване, което води до икономия на продукти за третиране на басейна и енергия за отопление. Сигурна защита срещу инцеденти с деца и животни.


 • Телескопичен покрив - позволява да се реагир алесно и на най-малките климатични промени. Състои се от елементи от алуминиев профил, които се плъзгат един под друг и могат да се съберат в единия или в двата края на басейна. Покривът и страничните прегради са от синтетично стъкло.Раазлични модификации- високи, ниски, разглобяеми или плъзгащи се.
 • Фиксиран покрив - тип веранда се изработва от същите материали, които освен че предпазват басейна и украсяват къщата и градината. С походяща климатична инсталация за регулиране на влажността и температурата може да превърне затвореното пространство в зимна градина, градински или игрален салон.
 • Сгъваем покрив - характерен белег- мобилност. Материал- платно с PVC покритие, прозрачно  PVC  и др. Остават в края на басейна. Би могъл и  да се използва като навес в градината.
 • Нисък покрив с повдигащи се елементи – с форма на купол или плосък покрив с два наклона, височина от 40-120 см над водата. Конструкция от алуминиеви профили, стени- синтетияно стъкло.
 • Надуваем купол (балон) – най-евтин и най-оригинален покрив. Изработени са от матово PVC. Куполът е чувствителен към силен вятър. Издига се и се поддържа с турбовентилатор за създаванве на повишено налягане под купола.

Материалът е изготвен с любезното съдействие на фирма “Сивон-С”.
( следва продължение )

Автор: Сивон-С
Закони Нормативна база Коментари