бани в стари къщи

Реставрацията - проблеми, етапи, решения

17.11.2011
сп. “Още за къщата”
177

Няма матричен подход при реставрацията – всеки отделен случай изисква индивидуален подход.

Закони Нормативна база Коментари