багети

Открий къщата със сърцето

05.04.2007
Иван А. Тодоров
738

Интересна е традицията на българите, повеляваща на бащата да съгради дом, да построи къща не само за децата си, но и за поколения напред. Може би този стремеж сме наследили от времената, когато народът ни след вековни битки и преселения най-сетне е уседнал на едно място. 

Закони Нормативна база Коментари