арх. Надежда Нешкова

Бизнес адрес

кв. Симеоново, ул. 197-ма, 13

 

За контакти

Тел.: +359 894 48 14 33

 

Лице за контакти
Надежда Нешкова

Фирмена информация

* Проектиране на обществени, жилищни и промишлени сгради; * Изготвяне на проекти за реновиране на сгради; * Изготвяне на интериорни проекти; * Проектиране на мебели; * Изготвяне на градоустройствени проекти; * Изготвяне на количествени сметки и спецификации; * Създаване на 3D визуализации; * Комуникиране с клиенти и подизпълнители; * Заснемане на обекта; * Осъществяване на авторски контрол.

Закони Нормативна база Коментари