Архитектурен конкурс- ТОПЛОЦЕНТРАЛАТА

Столична община кани архитекти в открит конкурс за реконструкция на сградата на бившата топлоцентрала на НДК и превръщането ѝ в център за изкуство и култура.
08.03.2017
toplocentralata.com
27
конкурс, архитектура, Топлоцентралата
Конкурс за реконструкция на сградата на бившата топлоцентрала на НДК.
Източник: toplocentralata.com

Столична община кани архитекти в открит конкурс за реконструкция на сградата на бившата топлоцентрала на НДК и превръщането ѝ в център за изкуство и култура. Целта е да се създаде място за изява на независимите артисти в България и да се докаже, че изоставените индустриални пространства в градската среда имат потенциал за нов живот.

 • 3 000 000 лв.- обща инвестиция
 • 4 895 м2- площ на поземления имот
 • 150 000 лв. - хонорар за технически и работен проект


Цели на реконструираната топлоцентрала

 • Да действа като активно ново обществено пространство за култура в центъра на София
 • Да осигурява условия за широк набор от артистични прояви (театър, музика, танц, визуални изкуства), както и за образователни и социални дейности
 • Да се свързва пълноценно и безконфликтно с околната паркова среда
 • Да упражнява “регенериращ” ефект върху квартала и околните пространства
 • Да притежава визуално разпознаваем архитектурен образ като едновременно с това запази съществуващите белези на идентичност на мястото и сградата
 • Да демонстрира съвременност


График

 • 09 март 2017           Начало на конкурса
 • 02 май 2017            Краен срок за задаване на въпроси
 • 12 май 2017, 17:30  Краен срок за предаване на проекти
 • май-юни 2017          Журиране. Обявяване на победител


Подробности и документация на http://toplocentralata.com

Участниците трябва да притежават пълна проектантска правоспособност — професионална регистрация в Камарата на архитектите в България или в съответния компетентен орган на архитекти в държавата, в която са установени. При участие на обединение (колектив) се изисква поне един член на обединението да притежава пълна проектантска правоспособност.

Автор: toplocentralata.com
Закони Нормативна база Коментари