Античният град "Хераклея Синтика"

Каква е значимостта на това откритие за европейската и световна история и култура? 
13.05.2020
Още за къщата
1025
Хераклея Синтика, археолоия, артефакти, селище
Източник: Фотограф: Димитър Шиклев

Античният град "Хераклея Синтика" е на 10 км. от град Петрич и в непосредствена бизост до местността "Рупите". Градът е разположен на южния склон на хълма "Кожух", остатък от единствения угаснал вулкан на Балканите. До него води коларски черен път, който при мокро време е разкалян. Старо бунгало и малък навес, построен от спонсори могат да приютят туристи и археолози при лошо време или голяма жега, характерна за района. Заради голямата посещаемост от туристи се надяваме, че община Петрич ще се погрижи за благоустрояването на района. 

  

Историята

Над 1000 години Хераклея Синтика (още Синтия, Хераклея Синтике или Хераклея Стримонска), център на областта Синтика е най- важният град по средното течение на Струма. Омир  първи  споменава синтите и тяхната връзка с Хефест, бога на металургията. По времето на Филип II (359-336г. пр.Хр.) Хераклея Синтика се превръща в една от македонските царски резиденции. Първите военни походи на Александър Велики (336-323г. пр.Хр.) започват от града в м.Рупите. През 168г. пр.Хр. Хераклея Синтика е завладяна от римляните и като римско селище съществува до времето на император Юстиниан Велики (527-565 г.).


Повече от 100 години учените спорят къде е разположен този античен град, споменат още в произведенията на  Омир, Херодот и Тукидид, Диодор, Страбон, Плиний Стари и Клавдий Птолемей.  През 2002 г. доц. Георги Митрев случайно открива голям латински надпис, който по късно коментира и публикува. Става дума за писмо на император Галерий и цезар Максимин Дая от 308 година, в което владетелите се обръщат към хераклейците в отговор на молбата им да възстановят изгубените градски права.  През 2005 г. той публикува  още един надпис, в който се споменава Гай Луций Скотусееца и Хараклееца. С него доказва убедително, че това е именно Хераклея Синтика, а не някоя друга Хераклея, тъй като това име е особено популярно в античния свят.


Едно от най-ранните свидетелства за Хераклея Синтика е на  летописеца Тит Ливий, който изтъква, че местоположението ѝ е в племенните територии на племето синти – „Heraclea ex Sintis“. На друго място, изяснявайки въпроса за поделянето на Македония на четири части през 167 г. пр. Хр., той отбелязва, че в първата се включвала ... откъм запад отвъд Стримон – цяла Бисалтия с Хераклея, която наричат Синтике. От това сведение става ясно, че Хераклея Синтика е била разположена на запад от р.Стримон (Струма) и в този смисъл локацията на града е „над бисалтите“ – т.е. на север от тях, нагоре срещу течението на реката. Това сведение се подкрепя и от Диодор.

Тези сведения позволяват града да се свърже с племенните територии на племето Синти от Елинистическата епоха и да се установи, че първоначално е носил името Синтике (Синтия).

За основаването на Хераклея Синтика, може да се използват откритията и наблюденията на българо-полската научната експедиция „Струма“ и българската археоложка Юлия Божинова (проучвала елинистическия некропол на обекта). Те констатират, че възникването на града било към последната четвърт или към края на ІV век преди Христа.


Юлия Божинова свъзва основаването на града с известието на Диодор, че Касандър заселил в 310г. пр.н.е. 20000 илирийски аутариати при планината Орбел (сега Беласица). След действията на Касандър, обаче, районът р.Струма бил обект на експанзия през ІІІ век пр. Хр. и от илирийските дардани и от страна на галски контингенти, и едва Филип V (221 – 179г.) успял трайно да го включи в рамките на македонското царство. Може би точно след 212г. пр. Хр. Синтике (Синтия) била преименувана от Филип V на Хераклея. При Филип V и по-късно при Персей (179 – 168г.), Хераклея Синтика била един от македонските полиси и част от съюзната държава, управлявана от последните представители на династията на Антигонидите. 


В древността градът е бил център на областта Синтика, населявана от тракийското племе синти, за което споменават Омир, Херодот и Тукидид. След македонското царство той става римски град и продължава да съществува почти десет века без никакво прекъсване. Разкопките показват сериозното застрояване и благоустрояване на града. Засега само центърът на древния град е разкопан. 


Античният град Хераклея Синтика е едно от големите исторически открития на XXI в. На наша територия това е единственият обект от тази епоха – IV в. пр. Хр., 350 – 340 г. пр. Хр., когато е царувал Филип Македонски. Рим завладява царството през 168 г. пр. Хр.

Източник https://www.detelinatours.com/


Интересна находка е статуята от I в. Пр. Хр.
Археолозите твърдят, че по това откритие може да се конкурираме с Рим. Красивата статуя е по-голяма от човешки ръст. Историците предполагат, че това може да е Октавиан Август, първият римски император, защото той е много тясно свързан с града. Само Хераклея Синтика застава на негова страна, когато са неговите борби за власт. Когато той става консул, има още двама – Брут, известен с това, че убива Цезар, и Марк Антоний. Когато Брут е изгонен от Рим заради това, че се изправя против Цезар, той се настанява в двете провинции Македония и Елада. Набира 15 легиона с идеята да се върне в Рим и да си вземе властта отново. Само Хераклея остава на страната на Октавиан и го подкрепя. След това и в борбите с Марк Антоний пак Хераклея Синтика го подкрепя, когато става първият император. В историята на Римската империя той е признат като първият император.

 

Заради лоялността на жителите на Хераклея Синтика, Октавиан Август става покровител на града. Намерената статуя е много скъпа изработка, и съвпада по период и историците  предполагат, че е на Октавиан. През 2018 г е открита изящна женска глава от мрамор.

Снимка: "Археология Баулгарика"


През 388 г. пр. Хр.  опустошително земетресение със сила 8,8 по Рихтер превръща богатия град в руини. Откъм пълноводната река Струма над града връхлита огромна приливна вълна и го залива с кал. Това е началото на края на града. Хората там, предимно бедните се опитват да живеят още стотина години, но в началото на VI в. вече няма данни, че там  живее ниякой, защото в документите от това време няма отбелязано плащане на данъци.


Каква е значимостта на това откритие за европейската и световна история и култура? 
За значимостта на Хераклея Синтика в световен план се говори отскоро. Колекциите ни от артефакти и документи са много интересни. Достатъчен е фактът, че археолозите го търсят повече от 100 години. Градът бил един от трите центъра на провинция Македония и е бил много голям полис от над 10 кв. км.. По списъците за набор на войската, която дават за Рим, поне 40 хиляди човека са живели там, което в сегашни измерения си е направо милионен град. Хераклея Синтика е един от 4-те обекта на Исторически музей – Петрич. Всичките са с голямо национално значение – Самуиловата крепост, Къща „Ванга“ и Централна зала с над 18 хиляди експоната. 
 

Източници:  https://bg.wikipedia.org/ , https://www.btsbg.org/ , https://azbukari.org/

 

 

Автор: Още за къщата
Закони Нормативна база Коментари